Search
Miercuri 23 Iunie 2021
  • :
  • :

Modificări în privința sistemului TVA la încasare

tvaUna dintre modificările aduse sistemului TVA la încasare, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2014, se referă la modalitatea de determinare a cifrei de afaceri care servește drept referință pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei, informează Ministerul Finanțelor Publice.

Astfel, potrivit noilor prevederi, în cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei se includ și operațiunile scutite de TVA fără drept de deducere, spre deosebire de reglementările în vigoare până la data de 31 decembrie 2013 potrivit cărora cifra de afaceri includea, în ceea ce privește operațiunile scutite, doar operațiunile scutite de TVA cu drept de deducere.

Contribuabilii care optează pentru a continua aplicarea sistemului TVA la încasare în anul 2014, sau optează pentru a intra în sistemul TVA la încasare în anul 2014, dacă în anul 2013 nu au aplicat sistemul, vor determina cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei potrivit prevederilor în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014, incluzând astfel și operațiunile scutite de TVA fără drept de deducere realizate în cursul anului 2013.

Contribuabilii care au aplicat sistemul TVA la încasare în anul 2013 au obligația de a verifica dacă cifra de afaceri pentru anul 2013, la care adaugă și operațiunile scutite de TVA fără drept de deducere din anul 2013, depășește sau nu plafonul de 2.250.000 lei, determinat conform prevederilor art. 1342 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată și completată prin OUG nr. 111/2013. În situația în care cifra de afaceri astfel determinată depășește plafonul de 2.250.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite ieșirea din sistem, până la data de 25 ianuarie 2014.

Un alt aspect care derivă din modificarea prevederilor legale privind sistemul TVA la încasare, vizează persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA începând cu data de 1 ianuarie 2014 și care au fost înscrise începând cu această dată și în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Având în vedere noile prevederi privind sistemul TVA la încasare potrivit cărora aplicarea sistemului a devenit opțională, în situația în care persoanele la care am făcut referire mai sus doresc să renunțe la aplicarea sistemul TVA la încasare, acestea au posibilitatea solicitării ieșirii din sistem prin opțiune prin depunerea unei notificări (Formularul 097) oricând în cursul anului 2014, între 1 și 25 ale lunii, conform prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2013.

Aceste persoane impozabile aplică sistemul TVA la încasare până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *