Search
Miercuri 20 Septembrie 2023
  • :
  • :

Tratarea și eliminarea deșeurilor medicale: 3 firme gestionează 70% din total

Piața serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale este puternic concentrată, trei companii gestionând circa 70% din totalul cantităților de deșeuri medicale în 2019, iar primele cinci aproximativ 80%, arată o analiză efectuată de Consiliul Concurenței (CC).

Astfel, compania Stericycle România este principalul jucător, deținând o cotă de piață de peste 40%, raportată atât la volumul de deșeuri medicale gestionate, cât și valoric. Pe piață există patru companii care dețin atât instalații de decontaminare termică, cât și instalații de incinerare: Stericycle Romania, Mondeco, Pro Air Clean Ecologic și Demeco.

De asemenea, patru companii dețin doar instalații de sterilizare termică a deșeurilor medicale (AKSD România, Bio Hazard, Ecologmed și Perfect Curier), iar șase (Eco Burn, Eco Fire Sistems, Enviro Ecobusiness, Mediline Exim, Pro Air Clean și Xtreme Ecoenergy Group) sunt operatori autorizați care oferă servicii de eliminare a deșeurilor medicale prin incinerare.

Atribuirea contractelor se face fie prin atribuire directă, în cazul unor sume mai mici de 135.000 lei, fie prin licitații deschise, în situația unor cantități mai mari de deșeuri medicale, prin SEAP. Durata contractuală este cel mai adesea anuală sau multianuală (24 luni).

Potrivit legislației, deșeurile medicale se pot preda doar operatorilor autorizați pentru transport și eliminare și doar către operatori cu instalații autorizate, ceea ce presupune că unitățile sanitare pot încheia contracte fie cu eliminatori care au și autorizație pentru transport, fie cu companii de transport care au încheiate contracte cu eliminatori.

„Atât la nivelul cererii, cât și la nivelul ofertei, există tendința pachetizării serviciilor, din motive de preț, logistice, fiind mai ușor de urmărit buna gestionare a deșeurilor în mod integrat”, menționează un comunicat publicat de CC.

Instituția recomandă autorităților competente elaborarea unor reglementări îndrumătoare, eventual grupate într-un ghid unic, care să permită operatorilor accesul la un proces transparent de autorizare și control în domeniul tratării și eliminării deșeurilor medicale.

Autoritatea de concurență a făcut această recomandare în urma derulării unei anchete sectoriale pe piața serviciilor de tratare și eliminare a deșeurilor medicale, în cadrul căreia a constatat că legislația specifică este ambiguă și incompletă, iar modul de aplicare și interpretare al acesteia de către autoritățile implicate îngreunează accesul pe piață și extinderea activității operatorilor, ceea ce duce la restrângerea concurenței.

De exemplu, autorizații și metodologii de lucru dintr-un județ nu sunt acceptate în alt județ. De asemenea, unele administrații locale impun prevederi care încalcă obligații stabilite prin reglementări ale altor autorități. Durata  procesului de autorizare poate ajunge la 1 an și chiar mai mult, implicând și o etapă de pre-autorizare de 6 luni.

Divergențe între instituții

Consiliul Concurenței consideră că Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului trebuie să interpreteze similar legislația privind autorizarea stațiilor de transfer pentru deșeuri medicale.

La ora actuală, spun reprezentanții CC, pozițiile acestor instituții nu converg, afectând intrarea și dezvoltarea pe piața deșeurilor medicale: Ministerul Sănătății susține că operatorii care desfășoară activități de tratare/eliminare a deșeurilor medicale pot deține stații de transfer pentru deșeuri medicale, în timp ce Ministerul Mediului (prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului – ANPM, autoritate de autorizare și control) consideră că transportul deșeurilor medicale se poate face fără colectare și depozitare intermediară, direct la instalațiile de tratare. Mai mult, ANPM central și agențiile județene au abordări diferite în privința autorizării stațiilor de transfer.

Un alt aspect ce ar trebui clarificat, în opinia oficialilor CC, se referă la aplicarea principiului proximității, care presupune ca deșeurile să fie valorificate şi eliminate cât mai aproape de locul de generare. Dispozițiile legale privind principiul proximității sunt lipsite de claritate, iar mecanismul de verificare al respectării proximității de către ANPM nu este definit /prevăzut, astfel că decizia de aprobare a transportului nu se face pe baza unor criterii clare și transparente, putând avea un caracter discreționar.

Consiliul Concurenței mai recomandă deblocarea de către Ministerele Sănătății și Mediului a situației privind aprobarea Strategiei și Planului de gestionare a deșeurilor rezultate din activităţi medicale la nivel naţional, documente care ar fi trebuit să fie elaborate până la data de 18 ianuarie 2014.

Regim special de colectare și transport

Deșeurile medicale au un regim special din punct de vedere al colectării, depozitării, transportului și tratării/eliminării, pentru fiecare dintre etape existând dispoziții legale foarte stricte.

Astfel, responsabilitatea gestionării revine producătorului de deşeuri (unității medicale) sau, după caz, oricărui deţinător de deşeuri care are obligaţia de a efectua operaţiunile de tratare sau de a le transfera unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare și/sau eliminare a acestora.

Costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor sunt suportate de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul acestora.

Deșeurile medicale se pot procesa prin incinerare (toate) și/sau prin decontaminare termică la temperaturi scăzute (unele).

Decontaminarea termică a deșeurilor se bazează pe acţiunea căldurii umede sau uscate pentru îndepărtarea microorganismelor conţinute în deşeurile medicale, în timp ce incinerarea se realizează la temperaturi medii și ridicate (+800 ºC_+1100ºC) și poate fi aplicată unei game largi a deșeurilor rezultate din activitatea medicală (excepție fac cele care conțin metale grele sau cele pentru care există recomandări speciale).

Răspândire în teritoriu

Instalațiile active pentru procesarea deșeurilor medicale (22) sunt răspândite în 7 din cele 8 regiuni ale țării, Nord-Vest fiind singura regiune în care nu există nicio instalație funcțională.

În regiunea Vest se află cele mai multe echipamente de decontaminare termică (4), iar în regiunea Sud, inclusiv București-Ilfov, cele mai multe incineratoare (3). Opt operatori dețin 12 instalații de sterilizare termică și 10 companii dețin fiecare câte un incinerator.

În Regiunea Centru nu se află niciun incinerator, iar în regiunea Sud-Est nicio instalație de decontaminare termică.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *