Search
Vineri 22 Ianuarie 2021
  • :
  • :

Adrian Stan, Avocat partener, Cabinet Avocat Stan Adrian Ioan: Apărătorul nu trebuie să dezarmeze în niciun moment al parcursului unui dosar penal

Interviu cu Adrian Stan, Avocat partener, Cabinet Avocat Stan Adrian Ioan

Apărătorul nu trebuie să dezarmeze în niciun moment al parcursului unui dosar penal

 

Cabinetul dumneavoastră de avocatură este unul dintre cele mai active din Timișoara. Care au fost cele mai mari provocări în acest an?

Pot afirma că, în mod cert, anul 2019 a fost unul al provocărilor profesionale. A fost un an în care am diversificat aria de acoperire a serviciilor profesionale, un an al provocărilor juridice și științifice.

În anul care se apropie de final, în primul rând, am reușit finalizarea cu succes a unor cauze penale complexe, în care principalul obiectiv a fost obținerea celei mai bune soluții pentru clienții pe care i-am apărat. Pe de altă parte, angajarea unor dosare care pun deopotrivă probleme de stabilire a situației faptice și a celei juridice constituie o provocare permanentă. Unele spețe, chiar aparent de o complexitate medie sau scăzută, pot, pe parcursul avansării unei anchete sau a judecății să ridice chestiuni de drept serioase și provocatoare.

În altă ordine de idei, în 2019 am consolidat și latura științifică a activității mele, care consider că se îmbină perfect cu activitatea profesională în domeniul dreptului penal. Am participat în calitate de invitat-speaker la o serie de conferințe internaționale în care am susținut diferite teme de interes în dreptul și în procesul penal. Contactul cu specialiști și practicieni români și străini cu ocazia acestor întâlniri este un prilej deosebit de schimb de idei și de opinii în legătură cu problemele cu care se confruntă dreptul penal contemporan. De asemenea, în calitate de doctorand în drept penal al Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, împreună cu un colectiv de cadre didactice din cadrul Facultății realizăm o activitate concretizată în formularea de opinii ștințifice în probleme de drept solicitate de instanța supremă. Tot în acest context am fost cooptat în câteva proiecte științifice de elaborare a unor lucrări în dreptul penal și procesual penal. Și, nu în ultimul rând, debutul activității didactice este o nouă provocare.

Așadar, anul 2019 a fost unul al consolidărilor, al confirmării unei munci susținute, dar și unul al provocărilor profesionale și științifice.

 

Care sunt avantajele celor care apelează la serviciile dumneavoastră?

Îndrăznesc să spun că avantajul principal al celor care apelează la serviciile avocațiale ale cabinetului este oferirea unor servicii profesionale de calitate. Desigur că ar fi exagerat să afirm că procesul penal se finalizează întotdeauna cu soluția urmărită inițial. Practica demonstrează că uneori așteptările clientului și inerent, ale apărării, sunt contrazise de soluții criticabile. Cu toate acestea, cred că și în astfel de cazuri, gestionarea profesionistă a dosarului poate face diferența. Clientul din procesul penal trebuie să înțeleagă – și sarcina apărătorului său din primele momente este aceasta, că avocatul penalist este partenerul său, este confidentul său și crezul lui profesional este acela de a lupta pentru cea mai bună soluție.

Aplecarea pe care o am spre găsirea și evidențierea problemelor de drept sau procedură complexe pe care le presupune o cauză penală este de asemenea un avantaj. Uneori, se poate spune că inspirația de moment, observarea unor împrejurări faptice aparent neînsemnate, sau a unor erori procedurale ale acuzării poate însemna răsturnarea unei stări de fapt, aceasta pe fondul cauzei sau o soluție procedurală favorabilă  decisivă.

Sunt convins că în niciun moment al parcursului unui dosar penal apărătorul nu trebuie să dezarmeze, provocarea continuă fiind identificarea modului de obținere a unei soluții eficiente. Acesta, cred, este un alt punct forte în activitatea mea profesională. Uneori, punctarea în calea de atac a unor chestiuni decisive poate schimba radical o soluție, la fel formularea unei excepții de neconstituționalitate, în cazul admiterii sale, sau obținerea unei dezlegări de drept care schimbă interpretarea unui text de lege.

Ce planuri aveți pentru 2020? Ce domenii intenționați să consolidați?

Planurile pentru anul 2020 includ în primul rând continuarea proiectelor în curs, așa cum am afirmat la început, fiind vorba de cauzele în care asigur apărarea și de proiectele științifice, de cercetare și didactice. Intenționez să perfecționez toate aceste paliere ale activității mele, să asigur în continuare o apărare eficientă clienților, să continui proiectele științifice.  A performa în apărarea clienților este un țel pe care mi l-am stabilit încă din primele momente în care am ales această cale, iar studiul continuu și temeinic al cauzelor și a legislației cred că este cheia în a tinde spre aceasta.

 

Cum apreciați pregătirea judecătorilor care activează în instanțele din județul Timiș și volumul de încărcare a acestora cu dosare?

 

Din acest punct de vedere pot spune că mă consider norocos, în primul rând pentru că Timișoara, orașul unde îmi desfășor activitatea în principal, beneficiază din punct de vedere al organizării judecătorești de toate gradele de jurisdicție, desigur, cu excepția celor ce își au sediul în capitală.

Vorbesc aici de Judecătorie, Tribunal și Curtea de Apel, de serviciul teritorial DIICOT, de structură DNA. Pentru un avocat penalist, este o provocate continuă și oferă posibilitatea de a realiza apărarea în diferite tipuri de dosare, ce privesc  diferite infracțiuni.

Judecătorii ce activează în instanțele din Județul Timiș sunt bine pregătiți profesional. Cei tineri, datorită perfecționării din cadrul Institutului Național al Magistraturii, tratează cu profesionalism și rigoare chestiunile juridice pe care apărarea le expune în cauze. Judecătorii de la instanțele superioare îmbină cu abilitate anii de experiență dobândită în profesie cu frecventele schimbări legislative și cu noutățile în materie de interpretare a normelor penale și de procedură.

Volumul de încărcare cu dosare este unul peste mediu, destul de ridicat, în special referindu-mă aici la Judecătoria Timișoara și la Curtea de Apel, dat fiind în general populația crescută și în special și nivelul de infracționalitate relativ crescut.

 

Sunteți specializat în gestionarea acuzațiilor de evaziune fiscală, fraudă financiară, fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, corupție, infracțiuni la regimul piețelor de capital și achizițiilor publice. La ce dosare lucrați în prezent?

Este adevărat, în ultimii ani, după ce am renunțat treptat la angajarea altor dosare decât cele penale, am încercat și o specializare în domeniul infracționalității economice, de tip antreprenorial. Această „ultraspecializareˮ constituie pentru un profesionist o provocare continuă, deoarece legislația specifică suferă schimbări aproape zilnice. De exemplu, foarte recent, legislația spălării banilor s-a modificat destul de consistent. În același context, trebuie urmărite o serie de decizii ale Curții Constituționale sau ale Înaltei Curți, care se succed cu repeziciune și care declară texte neconstituționale, modifică normele de drept sau le oferă o altă interpretare decât cea anterioară.

În prezent am în lucru dosare de evaziune fiscală cu elemente de extraneitate, dosare de corupție, de spălare de bani. Unele dintre acestea sunt în faza de urmărire penală, altele în faza de judecată, iar o parte în căi extraordinare de atac. Lucrez de asemenea la câteva dosare complexe de criminalitate organizată, trafic de droguri, contrabandă, înșelăciune.

 

Considerați că mai trebuie făcute completări / modificări în legislația penală, astfel încât să nu mai fie neclarități și interpretări? În ce secțiuni?

Răspunsul la această întrebare ar putea ocupa zeci de pagini sau zile întregi de dezbateri. Instabilitatea legislației penale și procesual penale este una dintre marile probleme ale sistemului  juridic român.

Este evident că niciodată nu se poate afirma că legislația penală este perfectă. Totuși, faptul că, în multe cazuri, judecata nu se mai realizează în baza legii, cu referire la o normă de drept pozitiv, ci cu trimitere la Decizii ale Curții Constituționale sau la RIL-uri, ori la  hotărâri prealabile, ar trebui să ne dea de gândit.

Legislația penală suferă din anumite puncte de vedere și ar trebui corectată, eficientizată prin acte legislative. Sunt anumite infracțiuni dezincriminate prin decizii ale Curții Constituționale, la fel anumite fapte incriminate prin aceleși mecanism. De asemenea, din punct de vedere procedural, ar trebui regândit regimul nulităților, care creează multe probleme de ordin practic. La fel, instituția camerei preliminare, deturnată oarecum prin decizii CCR de la scopul inițial cred că ar trebui regândită, sau chiar eliminată și atașată judecății fondului. Sunt doar câteva probleme, dar discuția este permanent deschisă…

 

Cum apreciați evoluția mediului de business din Banat? Ce oportunități vă oferă acest mediu de afaceri?

Mediul de afaceri din Banat este foarte activ, chiar efervescent. Acest fapt este, desigur, într-o strânsă legătură cu dezvoltarea economică a regiunii. Există o serie de afaceri în domeniul imobiliar, agricol, industrial, al serviciilor, fapt ce implică și necesitatea unei asistențe juridice de specialitate în materie penală, uneori preventivă iar alteori reactivă. De cele mai multe ori, în acest domeniu, activarea apărării se realizează după ce răul s-a produs, adică după ce organele specializate formulează o acuzație. Pot spune că mediul de afaceri local oferă avocatului specializat în infracționalitate economică oportunități în realizarea unei apărări profesioniste, eficiente.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *