Search
Duminica 20 Octombrie 2019
  • :
  • :

Crina Frisch (CNCPIR): Noutățile proprietății intelectuale

Articol de Crina Frisch, Partner, Frisch & Partners și Președinte Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

Problemele cu care ne confruntăm atât pe plan intern cât și internațional sunt variate, domeniul proprietății intelectuale este unul extrem de dinamic, se schimbă rapid cerințele și orientările consumatorilor, apar domenii noi, care sunt de graniță, interferând cu alte drepturi sau domenii.

Toate acestea fac necesară o abordare holistică, creative, atât a identificării celui mai optim sistem de obținere a protecției cât și de apărare a drepturilor de proprietate industrială.

Rețelele de socializare, media socială continuă să își pună amprenta, influențând în mod decisiv domeniul mărcilor, în special a modului de promovare. A apărut o nouă categorie de persoane care sunt jucători active – influenții de medii sociale (social influencers) care promovează în mod direct brandurile.

În mod firesc apare și nevoia creării unor contracte individualizate acestui tip de publicitate și promovare, respective controlul de către titulari a folosirii mărcilor în spațiul virtual, respectiv maniere moderne, adaptate de licențiere a drepturilor.

Contrafacerile, respectiv combaterea acestora, continuă să țină interesul treaz al tuturor jucătorilor, titularii de drepturi, autoritățile competente în domeniu și avocații sau consilierii specializați și nu în ultimul rând consumatorii.

Lupta împotriva contrafacerii a trebuit și ea să fie modernizată, armele modificate, ca și strategia. Se pune din nou problema abordării consolidate, integrate.

Valoarea produselor contrafăcute și piratate va atinge 2,8 triliarde dolari

În luna ianuarie 2017, International Trademark Association (INTA), cea mai importantă și influentă organizație în domeniul mărcilor din lume, a publicat un raport: “Impactul economic al contrafacerilor și pirateriei”, ale cărui concluzii sunt îngrijorătoare – în anul 2022 valoarea produselor contrafăcute și piratate va atinge 2, 8 triliarde dolari.

Comerțul cu produse contrafăcute controlat de rețelele criminale este greu de identificat și eradicat, datorită problemelor legate de jurisdicție și a modurilor sofisticate de operare.

O problemă îngrijorătoare o constituie contrafacerea produselor farmaceutice, care are consecințe extrem de grave, dincolo de diluția mărcii, încălcarea acestora, factorul cel mai tulburător, ultim, este chiar moartea și se aplică oricărei categorii de produse farmaceutice, originale sau brevetate, generice sau biosimilare.

Vânzarea on-line din surse necontrolate, greu de depistat, accesul consumatorilor extrem de facil la aceste surse îngreunează procesul de combatare.

Reforma mărcilor la nivelul Uniunii Europene continuă în următorii ani și aduce o serie de modificări.

Prin noul Regulament s-a eliminat cerința reprezentării grafice a mărcilor, fapt care înlătură obstacolele existente la înregistrarea mărcilor până la acel moment, mai ales pentru mărcile non-tradiționale. Pentru anumite categorii de mărci se menține obligativitatea descrierii acestora, astfel încât limitele protecției să fie determinate sau determinabile.

Prin noul Regulament sunt consacrate ca semne apte de a constitui mărci 10 categorii:

-mărcile verbale

-mărcile figurative

-mărcile constând din forma unui produs

-mărcile de poziționare

-mărcile constând din modele grafice

-mărcile constituite dintr-o singură culoare

-mărcile constituite din combinații de culori

-mărcile în mișcare, succesiune de mișcări

-mărci multimedia

-mărci holograme

O altă noutate a noului Regulament îl constituie mărcile de certificare la nivelul Uniunii Europene, categorie administrată în mod centralizat tot de către EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

În România, prin sistemul legislației naționale, al Legii nr.84/1998 există deja din anul 1998 posibilitatea înregistrării acestor categorii de mărci.

Mărcile de certificare ale Uniunii Europene, ca și cele naționale indică faptul că produsele / serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici.

Pentru a putea fi înregistrate, titularul trebuie să depună un Regulament de folosire a mărcii de certificare.

Titularul mărcilor de certificare, nu poate fi orice persoană ca și în cazul mărcilor comerciale, ci doar persoane juridice abilitate să exercite controlul asupra produselor.

La data de 12 aprile a fost adoptat și Regulamentul EU 2018/582 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și care a intrat în vigoare la data de 15 mai 2018. Acest act normativ aduce unele modificâri atât în cererile de intervenție vamală, modificarea formulalelor și a informațiilor obligatorii pe care acestea trebuie să le conțină, cât și în anumite proceduri, cu precădere la transporturile mici.

Protecția indicațiilor geografice și a apelațiunilor de origine, identificarea și adoptarea unui sistem centralizat și transparent reprezintă  o preocupare majoră. În prezent, Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) are pe masa de lucru modificări ale Tratatului de la Lisabona.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *