Search
Luni 22 Iulie 2024
  • :
  • :

Dr. Mihaela Galanton, Managing Partner, Aron, Galanton & Asociații: Avocatura implică abilitatea de a identifica soluții inovative și elaborarea unui discurs argumentativ de calitate

Interviu cu Dr. Mihaela Galanton, Managing Partner, Aron, Galanton & Asociații

 Avocatura implică abilitatea de a identifica soluții inovative

și elaborarea unui discurs argumentativ de calitate

 

 

Societatea de avocatură Aron, Galanton & Asociații este una dintre cele mai puternice din Banat. Cum ați încheiat anul 2018?  Care au fost ariile de expertiză care au generat cele mai multe venituri?

Privind retrospectiv, putem conchide că anul 2018 a fost unul prodigios pentru societatea Aron, Galanton & Asociații, un an în care, suplimentar extinderii domeniilor tradiționale de activitate, am avut o serie de reușite profesionale în litigii de anvergură, cu un nivel ridicat de dificultate atât sub aspect juridico-interpretativ, cât și prin prisma particularităților pe care le-au comportat, și pentru gestionarea cărora a fost necesar să exploatăm din plin spiritul creativ, capacitatea de a găsi soluții ingenioase și inovative, precum și abilitatea de elaborare a discursului argumentativ de calitate.

În ceea ce privește rezultatele financiare, păstrând confidențialitatea de rigoare, pot preciza doar că ariile de activitate cele mai profitabile din punct de vedere economic în anul 2018 aparțin dreptului fiscal, dreptului muncii, dreptului administrativ și, în special, achizițiilor publice.

Ce planuri aveți pentru acest an? Ce domenii intenționați să consolidați?

Întrucât întotdeauna am tins spre evoluție, spre depășirea propriului nivel al calității serviciilor profesionale prestate, unul dintre obiectivele noastre principale, precum în fiecare an, este dezvoltarea competențelor și calificării membrilor echipei noastre, în acord cu nevoile clientelei și cu noile realități economice și sociale determinate de reglementările normative și de permanenta schimbare legislativă; adaptarea activității de consultanță juridică la nevoile tot mai complexe ale mediului de afaceri din regiunea de vest a țării și, de asemenea, optimizarea modalității de abordare, din perspectiva intereselor de business ale clientului, a situațiilor juridice concrete.

Pe de altă parte, deși domeniul nostru predilect de activitate rămâne în continuare circumscris sferei contencioase, intenționăm să ne extindem în sectorul de consultanță de pe piața avocaturii din Timișoara, în particular în materia consultanței juridice de afaceri acordate investitorilor.

Cum caracterizați piața avocaturii din Timișoara? Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un avocat de business pentru a rezista concurenței?

Influența modelului corporatist adoptat de marile firme de avocatură din București nu se resimte deocamdată într-o manieră pregnantă pe piața avocaturii din Timișoara, unde, mai ales în materie litigioasă, prezintă încă o pondere semnificativă performanța și reputația individuală a avocatului, talentul său oratoric, elocința, creativitatea, capacitatea de a avea o viziune strategică de ansamblu și, totodată, multilaterală asupra problemelor juridice care îi sunt supuse spre analiză, precum și relația pe care o stabilește în mod direct cu clientul.

Pentru a se impune în acest mediu competițional acerb, un avocat trebuie să aibă o capacitate de analiză juridică profundă, un raționament deductiv dezvoltat, să dea dovadă de  răbdare, meticulozitate și tenacitate, și, în același timp, să fie animat de dorința de a găsi soluții inovative chiar și în cazurile aparent insolubile, să manifeste multă dedicare profesiei și abilitatea de a o practica cu profesionalism și conștiinciozitate, și nu, în ultimul rând, să aibă ambiția de a fi într-un permanent progres.

Cum apreciaţi condiţiile oferite investitorilor locali şi străini de către administraţiile locale şi de către Executiv?

Cheia răspunsului la această întrebare se găsește, în opinia mea, în contextul istoric în care relația administrației publice cu sectorul privat a fost modelată. Din păcate, în această privință, atât pe plan local, dar și la nivelul întregii țări,  tradiționala atitudine inertă cu care autoritățile au abordat, iar cu regret nu pot să nu observ că încă mai abordează, inițiativele particulare investiționale au creat o reputație nefastă administrației publice, accentuată în timp și de unele decizii neinspirate. Fără să intrăm în prea multe detalii, cel puțin la nivel local au fost adoptate acte administrative sub auspiciile cărora investitorii au suferit prejudicii semnificative, de notorietate în acest sens fiind, exempli gratia, deciziile municipalității de revizuire arbitrară a chiriilor datorate pentru spațiile comerciale.

Reputația administrației publice, dublată de dinamica vibrantă a sectorului de business privat, spațiu în care competiția nu permite prea multe compromisuri, a creat premisele segregării mediului de afaceri de administrația publică, în care nu vede un partener abil, prompt și de încredere, în sensul că reprezentanții mediului de afaceri consideră administrația mai degrabă un obstacol în calea dezvoltării și mai mult o sursă de incertitudine decât un sprijin.

Îmi exprim totuși speranța că perspectivele unor proiecte de anvergură, precum cel privind desemnarea Timișoarei capitală culturală europeană în anul 2021, vor conduce la reconcilierea intereselor publice cu cele private, și vor dovedi că eforturile concertate ale administrației publice și investitorilor pot conduce la rezultate prolifice.

Avocații Ivan-Mircea Aron și Mihaela Galanton, fondatorii societății Aron, Galanton & Asociații

Faceți parte din Colegiul Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș. Cum apreciați evoluția arbitrajului comercial în țara noastră?

Arbitrajul comercial constituie în continuare o jurisdicție alternativă caracterizată prin celeritate, maximă confidențialitate și posibilitatea obținerii unei hotărâri susceptibile de executare silită într-un termen rezonabil care în preponderența cazurilor nu depășește 6 luni. Nu mă pronunț cu privire la evoluția arbitrajului la nivel național, însă pot afirma că la Timișoara se soluționează litigii complexe și substanțiale valoric, Curtea de Arbitraj din Timișoara fiind pe locul secund după cea din București ca număr de cauze soluționate.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *