Search
Marti 14 Iulie 2020
  • :
  • :

Interviu cu Ana-Maria Moise, Avocat Titular, Moise C. Ana-Maria – Cabinet de Avocat: A fi astăzi antreprenor în România este cu siguranță un act de curaj

Interviu cu Ana-Maria Moise, Avocat Titular, Moise C. Ana-Maria – Cabinet de Avocat

A fi astăzi antreprenor în România

este cu siguranță un act de curaj

 

 

Mediul de afaceri din județul Buzău a cunoscut o dezvoltare susținută în ultimii ani. Cum percepeți efectele actualei crize economice asupra companiilor și managerilor cu care colaborați?

Companiile cu care, în principal, colaborez, au o experiență de peste 20 de ani în domeniile în care activează și, totodată, au o activitate de producție diversificată, astfel încât au reușit, în proporție de 90%, să se adapteze noii situații și, prin urmare, să  își continue activitatea, nefiind nevoite să apeleze la măsuri extreme precum închiderea activității/ concedierea salariaților.

Pentru sectoarele în care s-a înregistrat, totusi, o scădere a vânzărilor / o diminuare a comenzilor, o parte dintre salariații acelor sectoare au intrat, pentru perioade scurte de timp, în șomaj tehnic.

Pentru managerii acestor companii principala provocare atât pe durata stării de urgență cât și în prezent, pe lângă asigurarea continuării activității companiilor, asigurarea materiilor prime necesare desfășurării activității de producție, identificarea de noi mijloace de finanțare, a constituit-o și o constituie asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur pentru salariați.

Astfel, în vederea asigurării securității și sănătății salariaților managerii au luat măsuri de flexibilizare a raporturilor de muncă, desfășurarea activității prin telemuncă dovedindu-se a fi o măsură extrem de utilă pentru ca activitatea companiilor să nu fie, în mod  semnificativ, perturbată.

Cum apreciaţi condiţiile oferite investitorilor români şi străini de către administraţia locală şi de către Executiv?

Autoritățile locale au înțeles că ceea ce trebuie să primeze este interesul comunității, folosul pe care respectiva  investiție  îl  aduce comunității, și, drept urmare, în ultimii ani a existat și există și, în prezent, o  mai mare deschidere din partea acestora atât față de investitorii români cât și față de investitorii străini.

În privința condițiilor oferite de către Executiv, investitorii români și străini se confruntă, din păcate, în continuare cu birocrația excesivă, cu o politică fiscală neunitară, cu lipsa unei infrastructuri dezvoltate, cu lipsa transparenței decizionale, astfel încât a fi astăzi antreprenor în România este cu siguranță un act de curaj.

Cu ce experţi externi  – notari, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă, consultanţi fiscali, auditori, evaluatori, contabili, traducători, topografi etc. – colaboraţi constant?

În mod constant, atât eu cât și colegii din cadrul Departamentelor Juridice ale Clienților pe care îi consiliez/reprezint, colaborez/colaborăm (în funcție de complexitatea proiectului) cu notari publici/executori judecătorești/contabili/evaluatori din București și Iași, cu auditori/ traducători/arhitecți din București.

Sunteți specializată în Drept Comercial. Cum reușiți să vă descurcați în hățișul legislativ existent în țara noastră? În ce domenii credeți că se impune o codificare, o integrare a actelor normative actuale?

Bine spus  ”hățiș legislativ”. Nu sunt puține situațiile în care, involuntar, te întrebi ”Ce-a vrut să spună autorul?”, în condițiile în care pentru ca scopul legii să poată fi atins aceasta trebuie să fie clară, precisă și previzibilă, o lege neclară fiind „o lege care retroactivează”  (A.Ashworth).

Întrucât Noul Cod Civil a abrogat aproape în integralitate Codul Comercial, realitatea ne-a demonstrat că un nou Cod Comercial este cu adevărat necesar, astfel încât, în prezent, se lucrează la elaborarea acestui nou Cod.

Nenumăratele modificări și completări legislative nu au ocolit nici Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cele mai recente modificări ale acestei Legi, al căror efect  se dorește a fi ,,înlăturarea obstacolelor din calea înființării de noi societăți prin ușurarea procedurilor și condițiilor de înregistrare a sediului social și eliminarea restricției persoanelor fizice și juridice de a nu fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată‘’, deși au fost adoptate de Camera Deputaților (Camera Decizională) încă din data de 18.12.2019, ca urmare a cererii de reexaminare formulată de Președintele României și, ulterior, a sesizării de neconstituționalitate formulată de Guvernul României, nu au intrat, încă, în vigoare.

V-ați specializat și în Dreptul Muncii. Cum au evoluat numărul și complexitatea dosarelor de Dreptul Muncii, în ultimii ani? Credeți că va crește numărul de litigii de muncă, în acest context al disponibilizărilor și a crizei economice?

În cei 13 ani de activitate profesională (2 ani în calitate de consilier juridic și 11 ani ca avocat) toți clienții pe care i-am reprezentat în cadrul litigiilor de muncă au fost angajatori, așadar, raportat la acest fapt și la relațiile de durată dezvoltate cu acești clienți, rolul meu și al colegilor din cadrul Departamentului Juridic a fost, în principal, acela de a preveni apariția unui potențial litigiu / de a diminua riscul apariției unui potențial litigiu, rol pe care am reușit să-l îndeplinim cu succes.

Cele mai complexe și, totodată, și cele mai frecvente litigii de muncă au fost cele cauzate de concedierea individuală pentru motive care nu țin de persoana salariatului (desființarea posturilor) /concedierea individuală pentru motive care țin de persoana salariatului (motive disciplinare).

Nu cred că vom asista la o creștere semnificativă a numărului de litigii de muncă,  salariații disponibilizați vor fi, în primul rând,  preocupați de identificarea unui nou loc de muncă, cu atât mai mult cu cât obținerea unei decizii definitive în instanță, este, încă, un proces de durată.

Cum vedeți evoluția pieței muncii din țara noastră, ținând cont de actuala structură universitară și de faptul că unu din patru tineri români cu vârsta cuprinsă între 20 şi 24 de ani, (adică peste 270.000 de persoane), nu este angajat şi nici nu se duce la şcoală?

Lipsa forței de muncă calificată constituie deja o problemă cu care angajatorii se confruntă din ce în ce mai des, astfel încât pentru continuarea /dezvoltarea activității, aceștia, în principal, fie  importă  forță de muncă calificată, fie angajează pensionari.

Pentru diminuarea deficitului de forță de muncă calificată este necesar ca atât angajatorii cât și tinerii să fie sprijiniți de către  autoritățile locale și centrale prin măsuri economice concrete  și prin elaborarea unor programe educaționale sustenabile care să încurajeze tinerii să opteze pentru o meserie și care să stimuleze angajatorii să procedeze la calificarea salariaților la locul de muncă.

Peste 65% din prestațiile profesionale sunt asigurate de avocați pe baza unor recomandări. Care ar fi celelalte surse prin care avocații își asigură o clientelă stabilă?

Activitatea didactică în învățământul juridic superior, participarea la conferințe de specialitate, aparițiile în presa scrisă și audiovizuală, articolele în revistele de specialitate, constituie, de asemenea, surse prin care avocații își asigură o clientelă stabilă.

Ceea ce primează însă în relația Avocat-Client și implicit influențează durata acestei relații sunt calitatea serviciilor oferite, încrederea, flexibilitatea, transparența,  abilitatea de a oferi soluții practice la  diversele probleme de drept  cu care clientul se confruntă.

Există o criză acută de modele bazate pe valorile constante ale profesiei de avocat. Ce soluții vedeți pe termen mediu și lung pentru ca elitele să fie respectate și prețuite la justa lor valoare?

Educația este și în acest caz, cheia pentru ca elitele să fie într-adevăr respectate și prețuite la justa lor valoare, așadar elaborarea unor programe educaționale relevante și captivante care „să pregătească copilul pentru viață”, elaborarea unor politici menite să îmbunătățească formarea inițială a cadrelor didactice sunt esențiale pentru dezvoltarea unei societăți în care respectul față de Valori să fie cel care primează.

Interviu apărut în revista Lady Lawyer, ediția iunie 2020
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *