Search
Joi 23 Noiembrie 2023
  • :
  • :

ASF: Administratorii de fonduri alternative pot funcționa ca SRL-uri

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat un nou cadru de reglementare privind înregistrarea și condițiile de funcționare ale administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA).

Noul cadru de reglementare are ca obiectiv specific creșterea gradului de flexibilitate și armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiții alternative și a administratorilor acestora, astfel încât să fie stimulată și încurajată înregistrarea și funcționarea acestor tipuri de entități în România pentru a contribui la obiectivul final privind creșterea și dezvoltarea industriei de fonduri de investiții autohtonă, în special cea a fondurilor cu capital de risc și cu capital privat, se arată într-un comunicat al Autorității.

Această inițiativă are totodată scopul de a adapta procesul de înființare/ funcționare a AFIA înregistrați la noua realitate a pieței, având în vedere  faptul că, după etapa de conformare cu noul cadru legal aplicabil în materia organismelor de plasament colectiv, industria națională de fonduri trece într-o nouă etapă de dezvoltare ce trebuie să fie susținută și de inițiativele autorității de reglementare și supraveghere.

Principalele modificări și completări

Principalele modificări și completări aduse Regulamentului ASF nr. 10/2015 prin prezenta inițiativă s-au concretizat în:

  • introducerea posibilității AFIA înregistrat de a se înființa și sub formă de SRL;
  • debirocratizarea procesului de înregistrare a AFIA, prin reducerea numărului de documente și informații necesar a fi depuse la ASF;
  • eliminarea obligației AFIA înregistrat de elaborare și transmitere la ASF a unor proceduri;
  • eliminarea obligației AFIA înregistrat de a avea un ofițer de conformitate și un administrator de risc;
  • posibilitatea transmiterii documentației necesare in format electronic;
  • elaborarea de către AFIA a unui raport ce va fi transmis la ASF cu o frecvență anuală în loc de trimestrială.

Inițiativă ASF: reglementări revizuite

Acest demers de reglementare este întreprins, potrivit comunicatului citat, „în cadrul unei inițiative mai ample a ASF”, de revizuire a reglementărilor primare/secundare incidente OPC și administratorilor acestora.

Scopul inițiativei îl reprezintă, conform documentului, „simplificarea și debirocratizarea procesului de autorizare a OPC și de autorizare/înregistrare a administratorilor, standardizarea într-o măsură cât mai mare a documentației necesare autorizării/înregistrării astfel încât să rezulte o procedură mai simplă și mai flexibilă și nu în ultimul rând armonizarea acestor proceduri/reguli de autorizare/înregistrare cu cele aplicate la nivel european de celelalte state membre, în vederea asigurării unui nivel competitiv al industriei românești de fonduri”.