Search
Duminica 21 Iulie 2024
  • :
  • :

Avertisment pentru producători: Nu neglijați analizele Concurenței, risc de amenzi sau noi investigații!

Companiile care activează pe piața materialelor de construcții trebuie să trateze cu maximă responsabilitate analiza demarată de Consiliul Concurenței și să aloce suficiente resurse interne pentru sprijinirea demersului, atrage atenția casa de avocatură PeliPartners.

Consiliul Concurenței a declanșat o analiză privind recenta creştere a preţurilor materialelor de construcții. Companiile trebuie să aibă în vedere faptul că există responsabilități și riscuri în transmiterea datelor către Consiliul Concurenței, iar furnizarea de date eronate sau incomplete poate fi sancționată cu o amendă de până la 1% din cifra de afaceri. Nu doar acuratețea datelor este importantă, consideră Oana Bucșa  de la PeliPartners, ci și interpretarea lor și explicațiile privind activitatea. Datele urmează a fi corelate de către Consiliul Concurenței cu cele ale competitorilor și inadvertențe în aceste corelări pot duce la prelungiri ale analizei sau pot crea suspiciuni pentru inspecții inopinate și anchete ulterioare.

„Este de așteptat ca investigația să fie una amplă, astfel că anticipăm chestionarea unui număr ridicat de operatori economici – atât producători, cât și alți operatori implicați în lanțul de comercializare”, a explicat Oana Bucșa, Senior Associate PeliPartners.

Consiliul Concurenței, scopul și rolul analizelor

Suplimentar față de puterile de investigare și sancționare a comportamentelor anticoncurențiale, Consiliul Concurenței are posibilitatea de a investiga în ansamblu piețe specifice care par să nu funcționeze bine pentru consumatori, explică experții PeliPartners.

Ca atare, focusul acestor investigații tinde să fie asupra unor practici la nivel de industrie care prejudiciază concurența, și mai puțin asupra comportamentului anumitor companii specifice.

În același timp, Consiliul Concurenței poate utiliza analizele de piață pentru a identifica dacă există motive pentru declanșarea ulterioară a unor investigații separate privind comportamentul individual al participanților la piață.

Responsabilități și riscuri pentru companii

În cadrul analizelor de piață, Consiliul Concurenței are instrumente care, într-o măsură importantă, ne amintesc de investigațiile derulate pentru sancționarea încălcărilor de concurență. Astfel, autoritatea poate solicita informații și documente, care au caracter obligatoriu, de la toți operatorii economici pe care îi consideră relevanți, notează casa de avocatură.

Solicitările implică de regulă contribuții semnificative din partea companiilor în ceea ce privește date de piață și financiare sau alte analize similare, care presupun atât o administrare internă, cât și alocarea de resurse de personal doar pentru a răspunde la întrebările adresate.

Informațiile solicitate de autoritate au de regulă în vedere aspecte precum costuri, prețuri, profitabilitate, clienți, canale și forme de comercializare, bariere la intrarea și ieșirea de pe piață, aspecte de reglementare și alte elemente legale.

Atât expertiza juridică, cât și cea economică sunt în mod normal necesare și ar trebui să fie implicate încă dintr-o etapă timpurie pentru a evita răspunsuri ambigue, incomplete, inexacte, irelevante sau speculative, cu impact negativ asupra poziției companiei.

Aceasta, în primul rând pentru că răspunsurile transmise vor fi analizate de Consiliul Concurenței pentru a determina dacă oferă indicii privind un comportament anticoncurențial al respondenților. Mai mult decât atât, netransmiterea unui răspuns sau transmiterea de informații inexacte sau incomplete, chiar și din eroare, pot fi sancționate cu aplicarea unei amenzi de până la 1% din cifra de afaceri, avertizează PeliPartners.

Rezultate ale analizelor de piață. Implicații

Consiliul Concurenței poate, dar nu are obligația, să publice un raport cu privire la rezultatele analizei desfășurate, context în care părțile interesate pot formula observații, explică experții companiei de avocatură.

În situația în care în urma analizei sunt identificate nereguli în modul de funcționare al pieței, Consiliul Concurenței are la dispoziție o serie de instrumente pentru înlăturarea lor. Unul dintre acestea este formularea de recomandări către mediul de afaceri, autorități publice sau chiar consumatori. Consiliul mai poate promova unele modificări legislative, atunci când în urma analizei de piață reiese că disfuncțiile sunt determinate de cadrul legal existent sau poate impune măsuri specifice în sarcina anumitor participanți la piață.

Oana Bucșa, PeliPartners

În același timp, în măsura în care datele colectate de Consiliul Concurenței indică faptul că disfuncționalitățile analizate au la bază posibile fapte anticoncurențiale, autoritatea le poate utiliza pentru a fundamenta declanșarea unei investigații privind comportamentul pe piață al unor operatori specifici.

Casa de avocatură PeliPartners atrage atenția că, având în vedere consecințele potențiale de amploare ale unor astfel de investigații, „este recomandat să fie alocate suficiente resurse interne pentru a se asigura că echipa juridică este sprijinită în mod adecvat”, atât în ceea ce privește colectarea informațiilor necesare, cât și formularea poziției companiei cu privire la problemele luate în considerare.

Consiliul Concurenței este singura autoritate responsabilă cu aplicarea regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere. Activitatea instituției se desfășoară pe două componente: una preventivă, de monitorizare și supraveghere a piețelor, și una corectivă, de sancționare a abaterilor de la un comportament concurențial normal.