Search
Marti 28 Mai 2024
  • :
  • :

Primăriile afectează piața liberă din comerț? Consiliul Concurenței lansează un studiu despre condițiile de autorizare

Consiliul Concurenței a anunțat că realizează un studiu pentru a analiza impactul asupra concurenței al procedurilor, emise la nivelul administrațiilor publice locale, pentru autorizarea unei activități de comercializare în zone publice.

Astfel, autoritatea de concurență va analiza în ce măsură condițiile impuse pentru a autoriza o activitate de comercializare în zone publice, respectând planurile de urbanism și regulamentele autorităților administrațiilor publice locale, pot constitui bariere ce afectează concurența, prin restricționarea accesului operatorilor economici.

În acest context, Consiliul invită operatorii economici să își prezinte punctul de vedere în ceea ce privește dificultățile întâmpinate în contextul demersurilor de autorizare de către primării a unei activități de comercializare în zone publice.

În cadrul studiului, autoritatea de concurență poate solicita informații și documente tuturor operatorilor implicați, dar și opinii ale autorităților publice cu atribuții în domeniile respective.

Este important să se facă diferența între reglementările esențiale în asigurarea calității produselor și serviciilor și cele care pot restricționa dezvoltarea pieței și, implicit, pot afecta interesele consumatorilor.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței

Conform legii, Consiliul Concurenței poate efectua studii privind domeniul său de activitate, furnizând Guvernului, publicului și organizațiilor internaționale specializate informații privind această activitate. Acest tip de instrument nu vizează încălcări ale legislației din domeniul concurenței, ci eventuale recomandări de modificare a prevederilor legale, în situația în care sunt considerate restrictive.

Consiliul Concurenței este singura autoritate responsabilă cu aplicarea regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere. Activitatea instituției se desfășoară pe două componente: una preventivă, de monitorizare și supraveghere a piețelor, și una corectivă, de sancționare a abaterilor de la un comportament concurențial normal.

În acelaşi timp, Consiliul Concurenţei are rolul de autoritate naţională de contact în domeniul ajutorului de stat între Comisia Europeană, pe de o parte, şi instituţiile publice, furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat, pe de altă parte.