Search
Duminica 21 Iulie 2024
  • :
  • :

România negociază aderarea la OECD. Beneficii și criterii de îndeplinit

Asociația Administratorilor Independenți din România (AAI) a anunțat, într-un comunicat, că „salută decizia Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), din data de 25 ianuarie 2022, cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu România”, precum și demersurile efectuate de către autoritățile române în ultimii 5 ani pentru asigurarea condițiilor necesare realizării acestui proces.

OECD cuprinde în acest moment 38 de țări, care dețin 70% din producția și comerțul global și 90% din nivelul mondial al investițiilor directe. Printre beneficiile pe care aderarea la OECD le aduce României se numără atât accesul la analize, studii și bune practici, cât și urmărirea modului în care companiile românești aderă la aceste principii. Un alt beneficiu îl reprezintă faptul că un număr mai mare de investitori internaționali vor lua în considerare investirea în companiile românești, asigurând astfel premisele atragerii de capitaluri pe termen lung și facilitând obținerea unor finanțări în condiții financiare mult mai bune decât în prezent. Totodată, intrarea în OECD va reprezenta încă o ancoră de stabilitate și prosperitate pentru România, dat fiind faptul că țările membre OECD împărtășesc aceleași valori și principii, cred în democrație, stat de drept, drepturile omului, o economie de piață deschisă și transparență.

În același timp, pentru a deveni membru OECD, România trebuie să îndeplinească o serie de criterii, care ţin de existenţa unei economii de piaţă şi a unei democraţii funcţionale, iar unul dintre aceste criterii îl reprezintă implementarea principiilor de guvernanță corporativă în societățile românești listate la bursă, a celor care activează în sectorul financiar-bancar, și mai ales a societăților cu capital de stat. Aceste principii reprezintă însă un instrument util și pentru companiile private, nelistate. Principiile OECD de Guvernanță Corporativă au devenit un benchmark internațional pentru reglementatori, investitori și alte părți interesate încă din anul 1999. Forumul pentru Stabilitate Financiară a desemnat ”principiul guvernanţei” drept unul dintre cele 12 standarde necesare asigurării unui sistem financiar sănătos. De asemenea, aceste principii stau la baza programelor de cooperare dintre OECD și țările non-OECD și reprezintă punctul de referință pe care rapoartele FMI și ale Băncii Mondiale își fundamentează analiza componenței de guvernanță și de respectare a standardelor și codurilor (ROSC).

„În economia de astăzi, interesul pentru guvernanța companiilor reprezintă mai mult decât interesul acționarilor pentru performanța individuală a acestora. Societățile mari joacă un rol important în economie, deoarece guvernele se bazează din ce în ce mai mult pe sectorul privat în administrarea economiilor populației, dar și pentru finanțarea și administrarea sistemelor de pensii”, se arată în comunicatul AAI. „Principiile de guvernanță ale OECD sunt concise, accesibile comunității internaționale, și reprezintă o bază comună a înțelegerii aspectelor ce țin de guvernanță. Ele nu se substituie reglementărilor adoptate la nivel național, însă prezintă elementele cheie de îmbunătățire a indicatorilor de eficiență economică și de creștere a încrederii investitorilor. Potrivit OECD, guvernanța corporativă reprezintă ansamblul relațiilor ce se creează între acționari, consiliul de administrație sau de supraveghere și conducerea executivă a companiei. Principiile de bună guvernanță furnizează totodată structuri de setare a obiectivelor companiei, oferă instrumente prin care aceste obiective pot fi atinse precum și mijloace de evaluare a performanței. Aplicarea unor principii de bună guvernanță presupune acordarea consiliului de administratie și managementului executiv, a acelor tipuri de beneficii care conduc la îndeplinirea obiectivelor care sunt în interesul acționarilor dar și a dezvoltării sustenabile a companiei, cu scopul de a încuraja firmele să utilizeze resursele mai eficient și implicit cu un cost al capitalului mai mic. În plus, factori precum etica în afaceri, impactul asupra mediului și aspectelor sociale, precum și asupra comunității în care companiile operează, pot influența reputația companiei și succesul acesteia pe termen lung”, menționează documentul citat.

Asociația Administratorilor Independenți („AAI”) este o asociație profesională ce are ca misiune promovarea principiilor și standardelor de guvernanță, precum și consolidarea statutului profesional de membru independent în consiliile de administrație.  AAI își propune de asemenea să contribuie la îmbunătățirea standardelor profesionale ale membrilor din consiliile de administrație, pentru dezvoltarea și creșterea valorii companiilor românești.

AAI este membru ecoDa – Confederația Europeană a Asociațiilor Administratorilor – platforma europeană promotoare de bune practici în domeniul guvernanței corporative și de reprezentare a membrilor consiliilor de administrație din companii.