Search
Luni 22 Iulie 2024
  • :
  • :

Cum poate un investitor din China să înființeze o societate comercială în România

Autor: Echipa Marketing & PR a Pavel, Mărgărit și Asociații

De-a lungul timpului, tot mai mulți investitori, fie persoane fizice, fie persoane juridice originare din China au înființat societăți în România conform statisticilor făcute la nivel național. În România, în anul 2020 au fost înființate un număr de 109.939 societăți în România, iar în anul 2021 au fost înființate cu 34.89% mai multe, respectiv un număr de 148.294 societăți comerciale.

Astfel, investitori din diverse țări ale lumii, cu precădere din China, doresc să își înceapă o activitate economică în România, în diverse industrii, iar obiectele de activitate ale societăților astfel înființate în România cuprind variate sectoare de activitate, cum ar fi: importul sau exportul de diverse produse, activități în domeniul IT și software.  În acest articol, Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații vă prezintă legislația în vigoare în ceea ce privește înființarea unei companii în România de către investitori din Republica Populară Chineză precum și condițiile pentru începerea activității în România, o importanță deosebită având reglementările legale pentru menținerea unei activități liniare.

Procedura necesară pentru înființarea unei societăți comerciale în România

Parcurgerea etapelor necesare înființării unei societăți în România de către un investitor din China- persoană fizică sau juridică este condiționată de documentația ce trebuie adaptată în funcție de tipul de societate pentru care investitorul a optat. Astfel, indiferent de forma juridică aleasă, primul pas este verificarea disponibilității si rezervării denumirii pentru societate, procedură care se efectuează la Registrul Comerțului din România.

Denumirea aleasă trebuie să cuprindă elemente distinctive, însă investitorul trebuie să aibă în vedere faptul că anumite cuvinte pot fi interzise ori este necesară obținerea unui acord din partea autorităților statului român pentru a fi utilizate.

Actul constitutiv al unei societăți este considerat a fi cel mai important document al procesului de înființare a unei societăți în România, fiind necesară inserarea diverselor informații precum cele  referitoare la asociat, administrator, obiect de activitate, capital social vărsat. Societatea Românească de Avocatură Pavel Mărgărit și Asociații consideră că un avocat specializat în drept corporatist, comercial, fuziuni și achiziții are un rol însemnat in pregătirea si întocmirea Actului constitutiv necesar înființării unei societăți în România deoarece pe lângă atenția sporită ce trebuie purtată asupra inserării tuturor elementelor fără de care actul nu poate exista, alegerea obiectelor de activitate (codurilor CAEN) este de asemenea substanțială deoarece, nu de puține ori, în practică, societățile nu pot desfășura activitățile dorite, deoarece acestea nu sunt conforme cu cele stabilite în obiectul de activitate.

Compania înființată de un investitor din China- persoană fizică sau juridică trebuie sa aibă in vedere totodată stabilirea unui sediu social, indiferent că își desfășoară sau nu activitatea la sediu sau la terți.

Este necesară totodată depunerea la Registrul Comerțului din România și a altor documente precum specimenul de semnătură, declarația asociatului și/sau a administratorului prin care atestă că poate avea astfel de calități într-o societate din România,  fie declarația privind beneficiarul real. Astfel, pe lângă documentele menționate anterior, în funcție de forma juridică aleasă, poate fi indispensabilă depunerea și a altor documente, precum avizele sau autorizațiile strâns legate de desfășurarea unei anumite activități, un avocat specializat în drept corporatist, comercial, fuziuni și achiziții putând sprijini investitorul în completarea documentației necesare acceptării dosarului, având în vedere că cerințele sunt ridicate, iar cererile de multe ori sunt refuzate pe temeiul astfel menționat.

Înființarea unei companii având asociat sau acționar un investitor din China este un procedeu complex, ce implică diverse etape în funcție de forma juridică aleasă de parte, opinia unui expert fiind necesară deoarece procedura poate fi scurtată în timp și totodată deplină și conformă standardelor în vigoare. Totodată relația cu instituțiile statului joacă un rol important în ceea ce privește înființarea unei societăți în România, cu titlu de exemplu amintind Ambasada Republicii Populare Chineze în Romania, ce oferă asistență si servicii consulare pentru redactarea și autentificarea procurilor și declarațiilor necesare înființării societății având asociat sau acționar de cetățenie chineză în România.

Pe parcursul activității, societățile comerciale pot întâmpina diverse chestiuni juridice, importantă fiind apelarea la un avocat specializat în drept corporatist, comercial, fuziuni, achiziții precum și în litigii care poate asista și reprezenta clientul în fața autorităților statului, înțelegând sursa de proveniență a erorii și posibilitatea de remediere a disputei, poate oferi consultanță de zi cu zi, redacta diferite tipuri de contracte, regulamente de ordine interioară și contracte de muncă pentru angajați, precum și poate reprezenta compania în diverse litigii, recuperări creanțe sau în procedura insolvenței.