Search
Joi 11 August 2022
  • :
  • :

Randamentele așteptate de investitori, în scădere după un an de pandemie

Costul capitalului a urmat o tendință ușor crescătoare în primul trimestru al anului 2021, după scăderile înregistrate spre finalul anului 2020, conform analizei sectoriale EY România. La un an de la declanșarea pandemiei, randamentele așteptate de investitori sunt în scădere, în special pentru sectoarele devenite critice și incluse în programele de reziliență și relansare deschise de UE, acest aspect fiind direct corelat cu riscul perceput de investitori.

Evoluția randamentelor așteptate de investitori este legată de așteptările privind tendința principalilor indicatori macroeconomici, în special rata inflației și rata de creștere a produsului intern brut, pentru majoritatea sectoarelor analizate. Dacă creșterea economică accelerată a României de la finalul anului 2020 a permis recuperarea parțială a decalajului produs de criza Covid-19, începutul de an 2021 indică o temperare a acesteia, în contextul unei rate pozitive a consumului intern, contrabalansată de evoluții anuale negative la nivelul industriei prelucrătoare și a construcțiilor, în mod special.

Randamentele obligațiunilor de stat pe termen lung (30 ani) au înregistrat creșteri în prima parte a anului 2021, după valorile foarte scăzute observate la sfârșitul anului 2020, tendință cauzată și de așteptări privind o rată a inflației în creștere atât în SUA, cât și în Europa.

Analiza trimestrială a valorii de piață a companiilor se bazează pe datele financiare disponibile la sfârșitului primului trimestru al anului 2021, recent publicate de companiile listate din principalele 10 sectoare din România: bunuri de consum și de larg consum, energie, servicii financiare, servicii medicale, produse industriale, tehnologia informației, materii prime, proprietăți imobiliare și servicii de telecomunicații.

Ileana Guțu, Partener Asociat EY România

Atât în primul trimestru al anului 2021, cât și pe toată perioada analizată (5 ani), sectoarele ale căror randamente înregistrează în continuare valori scăzute și au o evoluție relativ constantă rămân cele de materii prime și produse industriale, precum și cel al energiei și al telecomunicațiilor.

În prima parte a anului 2021, evoluția ascendentă a multiplicatorilor financiari, susținută de creșterea piețelor bursiere, a fost generată în principal de așteptările investitorilor privind îmbunătățirea performanțelor companiilor.

Eforturile guvernelor și ale băncilor centrale de susținere a economiilor, nivelul ridicat de lichiditate din piață la sfârșitul anului 2020, precum și perspectivele redeschiderii complete a economiei pe parcursul anului 2021 generează noi oportunități pe care companiile sunt pregătite să le fructifice.

Sectoarele ai căror multiplicatori financiari au înregistrat creșteri atât pe parcursul anului 2020, cât și în prima parte a anului curent sunt serviciile medicale, IT și energie, precum și zona de real estate – industrii dinamice, cu o activitate intensă pe bursa de valori în perioada analizată.

Speranțe de revenire economică

Așteptările de revenire economică au influențat pozitiv și multiplicatorii aferenți sectorului financiar și ai companiilor producătoare de bunuri de larg consum.

“Ne așteptăm ca o abordare sectorială a investițiilor să fie din ce în ce mai mult utilizată de către investitori pentru identificarea acelor sectoare care se tranzacționează la discount-uri și a căror probabilitate de revenire și creștere este ridicată. Instrumentul dezvoltat de echipa EY oferă estimări utile atât investitorilor interesați, cât și reprezentanților companiilor pentru dezvoltarea și convertirea viziunii strategice a acestora în planuri concrete”, spune Ileana Guțu de la Ey România.

Instrumentul de analiză sectorială este dezvoltat de Echipa de evaluare, analiză economică și modelare financiară (Valuation, Modeling and Economics – VME) din cadrul departamentului de Strategie şi Tranzacții al EY România, iar analiza sectorială poate fi accesată în secțiunea site-ului EY “Valuation Insights”/”Perspective de Evaluare”, baza de date fiind actualizată trimestrial.

Instrumentul oferă estimări despre evoluția randamentului, dar și despre valoarea relativă în 10 sectoare, pe baza datelor înregistrate începând cu 30 septembrie 2015 până în prezent (30 aprilie 2021). Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate).