Search
Sambata 21 Mai 2022
  • :
  • :

CFA România: Deficit bugetar de 6,8%, euro depășește 5 lei în 6 luni

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a scăzut cu 0,9 puncte comparativ cu luna anterioară, la valoarea de 73,6 puncte (față de aceeași luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 40,3 puncte). Scăderea s-a datorat componenței de anticipații a indicatorului. Rată anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni a înregistrat o valoare medie de 4,38%.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participanții la sondaj prevăd o depreciere a leului în următoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0196, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,0672 lei pentru un euro.

Pe fondul prudenței generate de intrarea în valul 4 al pandemiei, indicatorul de încredere macroeconomică a scăzut pentru a două luna consecutiv, însă se menține la un nivel ridicat, aproape de maximul istoric, ceea ce denotă încredere în evoluția economică viitoare. De asemenea, în contextul creșterii ratei inflației, participanții anticipează majorarea ratelor de dobânda de piață monetară în următoarele 12 luni, inclusiv cel puțin două majorări de rată de dobânda de politică monetară, de către BNR.

Adrian Codirlasu – Vicepreședinte al Asociației CFA România

Este de remarcat faptul că peste 95% din participanții la sondaj prevăd majorarea ratelor de dobânda de piață monetară (ROBOR 3M), nefiind înregistrată nicio opinie de reducere a acestei rate, iar peste 79% dintre participanți anticipează majorarea ratelor de dobânda pentru scadențele de 5 și 10 ani.

În contextul atenției sporite a autorităților europene cu privire la protecția mediului înconjurător, atenție concretizată în reglementări cu privire la luarea în considerare a factorilor ESG (factorii de mediu, sociali și de guvernanță) de către instituțiile financiare, au fost introduse în sondaj întrebări cu privire la conștientizarea de către instituțiile financiare a acestor reglementări, pregătirea instituțiilor financiare pentru asigurarea respectării noilor reglementări, precum și suportul oferit clienților pentru asigurarea respectării lor. Conform răspunsurilor participanților, principalul impediment în implementarea factorilor ESG este insuficiența informațiilor, urmat de lipsa expertizei în acest domeniu.

Estimări pentru rezultatele macro

Din luna aprilie a anului 2020, în cadrul sondajului au fost adăugate întrebări suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei naționale, iar rezultatele pentru luna august 2021 relevă:

  • Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipațiilor este 6,8%;
  • Evoluția, în termeni reali a PIB în anul 2021: valoarea medie a anticipațiilor este +7,2%;
  • Datoria publică ca procent din PIB va ajunge, într-un orizont de 12 luni, la aproximativ 53%;