Search
Sambata 21 Mai 2022
  • :
  • :

Impozitarea întreprinderilor pentru secolul XXI. Propuneri de la Bruxelles

Comisia Europeană a publicat recent o comunicare privind impozitarea întreprinderilor pentru secolul XXI, pentru a promova un sistem de impozitare a întreprinderilor robust, eficient și echitabil în Uniunea Europeană.

„Această comunicare stabilește atât o viziune pe termen lung, cât și pe termen scurt, pentru a sprijini recuperarea Uniunii Europene în urma pandemiei COVID-19 și pentru a asigura venituri publice adecvate în următorii ani”, se arată într-o analiză realizată de Cristina Mogoș ― Tax Senior Manager, Impozite Directe și Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management, în cadrul companiei de consultanță fiscală EY România.

În viziunea celor doi specialiști, comunicarea ține seama de progresele înregistrate în cadrul discuțiilor G20 / OCDE privind reforma fiscală globală.

În plus, Executivul de la Bruxelles a recomandat statelor membre să permită întreprinderilor să reporteze pierderile ca măsură de sprijin pentru recuperarea lor de la pandemia COVID-19. Reportarea pierderilor ar permite companiilor care obțineau profit și plăteau impozite în anii anteriori anului 2020 să compenseze pierderile din 2020 și 2021 cu aceste impozite.

Cele mai importante propuneri:

  • prevenirea utilizării abuzive a companiilor fără substanță prin propunerea de noi măsuri anti-evaziune fiscală (ATAD 3) până în al patrulea trimestru al anului 2021. Inițiativa își propune să se asigure că entitățile juridice ale UE fără o prezență comercială substanțială nu vor beneficia de avantaje fiscale;
  • prezentarea, până în 2023, unui regulament unic privind impozitul pe profit pentru Uniunea Europeană („Afacerea în Europa: cadrul pentru impozitul pe profit” sau BEFIT). BEFIT se va baza pe o repartizare formulară și o bază de impozitare comună și va înlocui propunerea în așteptare pentru o bază de impozitare consolidată (care va fi retrasă);
  • promovarea inovării prin abordarea raportului datoriei-capitaluri proprii în impozitarea întreprinderilor printr-un sistem de stimulente fiscale (DEBRA) până în primul trimestru al anului 2022;
  • să emită o nouă propunere prin care să solicite anumitor companii mari care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană să își publice ratele efective de impozitare pe baza metodologiei în discuție sub Pilonul 2, până în 2022.