Search
Miercuri 1 Februarie 2023
 • :
 • :

Europa Centrală, de Est și de Sud-Est: Cum s-au modificat legile din energia regenerabilă în cele 12 țări

Wolf Theiss a publicat cea mai nouă ediție a ghidului său “Generarea de energie electrică din surse regenerabile în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est” pentru 2022. Acesta reflectă principalele modificări ale legislației privind energia electrică din surse regenerabile în 12 țări din această regiune.

Începând cu 2020, obiectivele ambițioase adoptate de statele membre ale Uniunii Europene pentru anul 2030 s-au dovedit a fi un catalizator important pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (CEE/ SEE) în ultimii doi ani. Între timp, conflictul recent și în curs de desfășurare din Ucraina subliniază urgența și nevoia sporită de securitate energetică pentru toate țările europene, pe măsură ce acestea încearcă să diminueze vulnerabilitatea și dependența față de importurile de petrol și gaze din Rusia.

Aceste evoluții, împreună cu îmbunătățirile tehnologice în ceea ce privește generarea și stocarea energiei electrice din surse regenerabile de energie (RES-Electricity – electricity from renewable energy sources), ar trebui să stimuleze creșterea investițiilor regionale în acest sector. Prin urmare, legile și reglementările care guvernează producția de energie electrică din surse regenerabile în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est rămân de interes major.

Am reunit experții juridici din fiecare dintre birourile noastre Wolf Theiss pentru a elabora un ghid cuprinzător axat pe reglementările și pe alte elemente cheie care anunță o transformare iminentă și fără precedent a sectorului energetic din regiunea noastră.

Bryan Jardine, Managing Partener al biroului Wolf Theiss din București

În cel mai nou ghid al său, Wolf Theiss prezintă cele mai importante evoluții legate de producția de energie din surse regenerabile în această regiune. Iată câteva dintre cele mai relevante rezultate din fiecare ţară:

 • Guvernul austriac a stabilit obiective ambițioase de protecție a climei, definite în planul guvernamental #mission2030. Primul mare obiectiv al #misiunii2030 – creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul brut de energie la 46-50% până în 2030 – este pe cale să fie atins, deoarece, la nivelul anului 2018, 33,4% din consumul total de energie și 73,1% din consumul de electricitate au fost deja produse din surse regenerabile.
 • În prezent, Polonia deține o poziție de lider printre producătorii europeni de hidrogen, cu o producție anuală de aproximativ 1,3 milioane de tone. Cu toate acestea, acest hidrogen este produs prin procese care utilizează combustibili fosili. Datorită dezvoltării intensive a proiectelor de energie regenerabilă în Polonia, aceasta poate fi o destinaţie propice pentru investițiile în tehnologii verzi în vederea producerii hidrogenului. Potențialul pentru hidrogenul “verde” a fost identificat atât de mediul de afaceri, cât și de guvern.
 • La sfârșitul anului 2021, capacitatea solară din Ungaria a ajuns la 1.829 MW. Aceasta reprezintă o creștere de 422 MW comparativ cu anul 2020.
 • Având în vedere ponderea relativ mare a surselor nucleare în producția de energie electrică și ponderea mare a gazelor naturale în industria de încălzire, Slovacia are unul dintre cele mai scăzute niveluri de emisii de energie din UE.
 • Transporturile reprezintă un sector care are o influență semnificativă asupra consumului de energie în Slovenia și, prin urmare, asupra eforturilor de îndeplinire a obiectivelor politicii energetice și de mediu, în special în ceea ce privește atingerea obiectivului legat de ponderea RES în consumul final brut de energie. În prezent, 10,9% din consumul total de energie în sectorul transporturilor provine din surse regenerabile de energie.
 • La 1 ianuarie 2022, în Cehia a intrat în vigoare un amendament la “Legea privind promovarea”, care a instituit un nou tip de schemă de sprijin, cunoscut sub numele de “bonus de licitație”.
 • În ultimii doi ani, nu s-au înregistrat progrese semnificative în sectorul RES din Bosnia și Herțegovina. Instituțiile de acolo au lucrat la reformarea schemei de susţinere a RES cu sprijinul organizațiilor internaționale, dar fără succes.
 • Ucraina intenționează să crească ponderea RES-Electricity la 25% până în anul 2035. Astfel, va fi nevoie de investiții semnificative și susținute în noi capacități de energie regenerabilă, în rețele de stocare și de transport. Pe parcursul anului 2018, capacitatea instalată de energie solară a crescut cu 87%, cea eoliană cu 15% și cea de biocombustibili cu 33%, determinată în principal de “ultima șansă” de a se încadra în regimul de tarifare verde până în 2020.
 • În noiembrie 2020, Serbia a semnat Declarația de la Sofia privind Agenda Verde pentru Balcanii de Vest, care face parte din inițiativa UE de a include țările din Balcanii de Vest în eforturile de a face ca Europa să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Ca urmare, Serbia a adoptat și legea privind schimbările climatice, având ca obiectiv principal decarbonizarea industriei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • În perioada 2020 – 2030, se preconizează o creștere de cel puțin 2 645 MW a capacității instalate nete a instalațiilor de producție de energie electrică care utilizează energie regenerabilă în Bulgaria.
 • La 8 decembrie 2021, parlamentul croat a adoptat noua Lege RES 2021, care a intrat în vigoare la 23 decembrie 2021. Legea RES 2021 stabilește obiectivul Croației în materie de energie regenerabilă la 36,6 % din consumul final brut de energie până în 2030.
 • În decembrie 2021, Guvernul României și-a prezentat intenția de a aproba o nouă schemă de sprijin cu contracte pentru diferență (CfD – contracts for difference) ca mijloc de promovare a investițiilor în energie nucleară și regenerabilă în România.

Fondată în 1957, Wolf Theiss este una dintre cele mai importante firme de avocatură din Europa Centrală și de Sud-Est (CEE/SEE). Cu 362 de avocați în 13 țări, peste 80% din activitatea firmei implică reprezentarea transfrontalieră a clienților internaționali.