Search
Joi 16 Septembrie 2021
  • :
  • :

Decizie judecătorească pentru toată Europa. Acțiunea a pornit din România

Bursa Română de Mărfuri (BRM) a obținut, prin intermediul avocaților de la Țuca Zbârcea & Asociații, sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în ceea ce privește acordarea unei singure licențe pentru administrarea pieței de energie electrică.

Suntem bucuroși că un subiect de o asemenea importanță pentru domeniul energiei electrice va beneficia de o soluție unitară pentru toate Statele Membre ale Uniunii. Speța prezintă un vizibil interes transfrontalier, iar Curtea de Justiție are acum oportunitatea să asigure o aplicare uniformă a principiilor de liberă concurență pe piața energetică europeană, inclusiv în România.

Dan Cristea, avocat asociat la Țuca Zbârcea & Asociații

Curtea de Apel București a admis sesizarea echipei de avocați a Țuca Zbârcea & Asociații cu privire la eventuala contrarietate cu dreptul Uniunii a prevederilor unei legislații naționale în domeniul energiei ce permit acordarea unei singure licențe pentru administrarea pieței de energie electrică. În privința legislației naționale române, art. 10 alin. (2) lit. f) al Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede: „Autoritatea competentă emite licențe pentru: […] f) administrarea piețelor centralizate – se acordă o singură licență pentru operatorul pieței de energie electrică”.

Acționând în reprezentarea intereselor Bursei Române de Mărfuri, Țuca Zbârcea & Asociații au supus atenției instanței de contencios administrativ naționale dacă interpretarea corectă și conformă a Regulamentului UE 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică mai permite existența unui monopol național – în orice Stat Membru –  asupra operării pieței de energie electrică.

Prin încheierea din 3.06.2021, Curtea de Apel București a admis solicitarea de trimitere preliminară formulată de reclamantă și a dispus sesizarea CJUE în temeiul art. 267 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Conținutul sesizării privește atât interpretarea domeniului de aplicare ratione personae al Regulamentului UE 2019/943, cât și eventuala incidență – într-o situație în care Statul Membru acordă o singură licență pentru piața de operare a energiei – a interdicțiilor de restrângere a concurenței prevăzute chiar de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *