Search
Miercuri 22 Mai 2024
  • :
  • :

Mic ghid de bune practici pentru experții contabili judiciari

Expertul contabil judiciar, membru CECCAR și parte în actul de înfăptuire a justiției, efectuează expertiza contabilă judiciară ca fiind o lucrare personală, bazată pe documente justificative, date și informații contabile, respectiv ca mijloc de fundamentare a deciziilor sau ca mijloc de probă utilizabil în rezolvarea unor cauze din dosarele civile, penale și totodată din dosarele de cercetare penală, fără că acesta să se pronunțe cu privire la realitatea sau fictivitatea unei tranzacții.

Având în vedere nevoia stringentă a înțelegerii activităților desfășurate de expertul contabil judiciar, astfel încât rolul independent pe care îl joacă acesta în actul de justiție pentru aflarea adevărului să fie înțeles pe deplin și pus în valoare, am gândit un „MIC GHID DE BUNE PRACTICI PENTRU EXPERȚII CONTABILI JUDICIARI”, conceput din practica judiciară, activitatea personală de expert contabil desfășurându-se până la acest moment pe parcursul a 26 de ani de membru CECCAR, organism profesional ce anul acesta împlinește 100 de ani de existență.

Andrei Aurel, expert contabil judiciar, președinte, Filiala CECCAR București

 

În dosarele de cercetare penală și în dosarele de judecată, expertiza contabilă judiciară are rolul de a ajuta în activitatea de investigare a fraudei și implicit în ajutarea aflării adevărului cu privire la cererile și soluționarea litigiilor, precum și a altor probleme legale de natură penală cu caracter economic și financiar, prin clarificarea unor aspecte de specialitate.

De la perioada interbelică la era digitală, la globalizare a fost un drum lung și în care, pe mai departe, profesionistul contabil, membru al organismului profesional CECCAR, trebuie să privească spre viitor, pornind de la tradiție și de la realitățile zilelor noastre, împletind armonios dezvoltarea pe plan național cu dezvoltarea colaborărilor economice internaționale.

Expertul contabil judiciar, membru CECCAR și parte în actul de înfăptuire a justiției efectuează expertiza contabilă judiciară ca fiind o lucrare personală, bazată pe documente justificative, date și informații contabile, respectiv ca mijloc de fundamentare a deciziilor sau ca mijloc de probă utilizabil în rezolvarea unor cauze din dosarele civile, penale și totodată din dosarele de cercetare penală, fără că acesta să se pronunțe cu privire la realitatea sau fictivitatea unei tranzacții.

În sfera penală, respectiv în domeniul criminalistic cu privire la infracțiunile financiare și corporative, expertiza contabilă judiciară se dispune în dosarele de cercetare penală și în dosarele de judecată și are rolul de a ajuta în activitatea de investigare a fraudei și implicit în ajutarea aflării adevărului cu privire la cererile și soluționarea litigiilor,

precum și a altor probleme legale de natură penală, cu caracter economic și financiar, prin clarificarea unor aspecte de specialitate.

În acest context, textul respectiv nu se dorește a fi altceva decât un mic ghid în parcurgerea de către expertul contabil judiciar a etapelor tehnice din desfășurarea practică a activităților de expertiză contabilă judiciară, prezentându-vă astfel, în mod succint, principalele elemente de interes, după cum urmează:

Expertiza contabilă judiciară este probă în justiție atât în dosarele de instanță, civile și penale, judecate de Completele de judecată, cât și în dosarele de cercetare penală instrumentate de Organele de cercetare penală, prin intermediul procurorului de caz și/sau al polițistului de caz.

Expertiza contabilă judiciară poate fi încuviințată atât în stadiul judecării pe fond a dosarului, cât și în calea de atac „Apel”, dacă judecata dosarului de instanță are două căi de atac, respectiv „Apel” și „Recurs”.

Expertiza contabilă judiciară poate fi dispusă și încuviințată atât din oficiu, de către instanța de judecată, în dosarele de instanță prin Încheiere de Ședință și de către organele de cercetare penală, în dosarele de cercetare penală, prin Ordonanța Procurorului, cât și încuviințată la cererea părților din dosare.

Părțile din dosar au dreptul să solicite și să li se încuviințeze experți contabili judiciari, experți consilieri parte care să îi reprezinte în desfășurarea expertizei încuviințate. Toți experții contabili încuviințați[1], desemnați și consilieri parte, trebuie să fie experți contabili judiciari, cu viză valabilă de exercitare a profesiei pe anul în curs, înscriși pe listele Ministerului Justiției.

De asemenea, experții contabili judiciari încuviințați în dosarul respectiv trebuie să aibă exprimată în Fișa de opțiuni specializarea pentru care au fost încuviințați să efectueze/participe la efectuarea expertizei contabile judiciare din dosarul în cauză.

Expertul contabil judiciar care nu are specializarea pentru care s-a încuviințat expertiza contabilă judiciară trebuie să se autosesizeze și să aducă la cunoștința instanței sau a organului de cercetare penală, după caz, astfel încât aceștia să se pronunțe asupra acestui aspect în cunoștință de cauză.

La fel ca și la încuviințarea probei cu expertiza contabilă judiciară și obiectivele expertizei contabile judiciare se pot propune atât din oficiu, cât și la cererea părților din dosar și apoi încuviința în tot sau în parte de către instanța sau de organul de cercetare penală, după caz.

Atât în Încheierea de Ședință, cât și în Ordonanța Procurorului se înscriu următoarele elemente: încuviințarea probei cu expertiză contabilă judiciară, obiectivele expertizei, expertul/comisia de experți contabili judiciari desemnați, expertul/experții contabili judiciari consilieri parte al/ai părților din dosar, onorariul provizoriu și termenul la care trebuie predat Raportul de expertiză contabilă judiciară.

După această etapă, expertul/experții contabili judiciari desemnați primesc o adresă cu numirea pentru efectuarea expertizei contabile judiciare.

Dacă adresa de numire se primește prin poștă, expertul contabil judiciar desemnat trebuie să verifice, în prezența poștașului, amprenta cu data poștei

Expertiza contabilă judiciară poate fi încuviințată atât în stadiul judecării pe fond a dosarului, cât și în calea de atac „Apel”, dacă judecata dosarului de instanță are două căi de atac, respectiv „Apel” și „Recurs”.

Expertiza contabilă judiciară poate fi dispusă și încuviințată atât din oficiu, de către instanța de judecată, în dosarele de instanță prin Încheiere de Ședință și de către organele de cercetare penală, în dosarele de cercetare penală, prin Ordonanța Procurorului, cât și încuviințată la cererea părților din dosare.

Părțile din dosar au dreptul să solicite și să li se încuviințeze experți contabili judiciari, experți consilieri parte care să îi reprezinte în desfășurarea expertizei încuviințate. Toți experții contabili încuviințați, desemnați și consilieri parte, trebuie să fie experți contabili judiciari, cu viză valabilă de exercitare a profesiei pe anul în curs, înscriși pe listele Ministerului Justiției.

De asemenea, experții contabili judiciari încuviințați în dosarul respectiv trebuie să aibă exprimată în Fișa de opțiuni specializarea pentru care au fost încuviințați să efectueze/participe la efectuarea expertizei contabile judiciare din dosarul în cauză.

Expertul contabil judiciar care nu are specializarea pentru care s-a încuviințat expertiza contabilă judiciară trebuie să se autosesizeze și să aducă la cunoștința instanței sau a organului de cercetare penală, după caz, astfel încât aceștia să se pronunțe asupra acestui aspect în cunoștință de cauză.

La fel ca și la încuviințarea probei cu expertiza contabilă judiciară și obiectivele expertizei contabile judiciare se pot propune atât din oficiu, cât și la cererea părților din dosar și apoi încuviința în tot sau în parte de către instanța sau de organul de cercetare penală, după caz.

Atât în Încheierea de Ședință, cât și în Ordonanța Procurorului se înscriu următoarele elemente: încuviințarea probei cu expertiză contabilă judiciară, obiectivele expertizei, expertul/comisia de experți contabili judiciari desemnați, expertul/experții contabili judiciari consilieri parte al/ai părților din dosar, onorariul provizoriu și termenul la care trebuie predat Raportul de expertiză contabilă judiciară.

După această etapă, expertul/experții contabili judiciari desemnați primesc o adresă cu numirea pentru efectuarea expertizei contabile judiciare.

Dacă adresa de numire se primește prin poștă, expertul contabil judiciar desemnat trebuie să verifice, în prezența poștașului, amprenta cu data poștei aflată pe plicul primit, astfel încât să se asigure că aceasta coincide cu data fizică a zilei în care a primit plicul cu adresa de numire.

În cazul în care data poștei nu coincide cu ziua primirii, expertul contabil judiciar desemnat trebuie să consemneze acest aspect în borderoul poștașului și de asemenea trebuie să înștiințeze instanța până la primul termen de judecată a dosarului în care a fost încuviințată expertiza pe care a fost desemnat să o efectueze.

După numire, este indicat ca experții desemnați să meargă la arhiva unde se află documentele din dosarul cauzei în care s-a dispus efectuarea expertizei contabile judiciare, pentru studierea materialului documentar, astfel încât să poată stabili dacă sunt necesare și alte documente justificative în efectuarea expertizei.

După stabilirea opisului documentelor justificative existente în dosar, necesare efectuării expertizei, precum și după estimarea volumului de muncă și, implicit, a timpului de lucru și a onorariului provizoriu, în cazul în care expertul contabil judiciar nu este chemat în Camera de Consiliu pentru a-și putea exprima punctul de vedere pe aceste aspecte, atunci, până la primul termen de judecată este indicat ca expertul contabil judiciar desemnat să depună la dosarul cauzei, cu număr de înregistrare, o adresă prin care să înștiințeze dacă are nevoie de precizări în ceea ce privește obiectivele încuviințate, precum și asupra duratei de timp în care o să efectueze expertiza. Nu în ultimul rând, în urma acestor demersuri preliminare este indicat, dacă dorește acest lucru, să depună și o Cerere de majorare a onorariului provizoriu, care să aibă anexat un Decont estimativ al onorariului provizoriu.

Dacă se impune, expertul contabil judiciar procedează în cauzele civile la convocarea părților din dosar. Aceasta trebuie să se facă pe baza Citativului din dosar, respectiv la adresele de corespondență indicate de părți, care uneori pot fi altele decât cele ale sediului sau ale domiciliului părților, după caz.

În dosarele penale de judecată și în dosarele de cercetare penală, fără încuviințarea scrisă a instanței sau a organului de cercetare penală, după caz, nu se procedează la convocarea părților din dosar.

În dosarele penale, orice solicitare a expertului desemnat se face în scris, sub formă de cerere către instanța sau către organul de cercetare penală, după caz.

Convocarea procedurală trebuie să se efectueze prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și cu conținut declarat, pe baza Notei de inventar.

Să se țină cont de faptul că prin convocarea experților consilieri nu se înțelege și nu înseamnă convocarea părților din dosar, conform procedurii.

După prima convocare, pe baza întocmirii unui proces-verbal, se poate stabili, de comun acord cu toate părțile, să se realizeze corespondența și prin poșta electronică, cu indicarea precisă în scris a fiecărei adrese de e-mail pentru fiecare parte din dosarul cauzei, inclusiv pentru fiecare expert desemnat/consilier.

Orice convocare și/sau întâlnire a experților din dosar trebuie să se finalizeze cu întocmirea unui proces-verbal în care să se consemneze cine a fost prezent, în ce calitate, ce s-a dezbătut, care sunt documentele primite, pe bază de opis sau indicarea lor în cadrul procesului-verbal și care sunt deciziile, concluziile de la finalul întâlnirii.

Nu este permisă prezența altor persoane din afară cadrului juridic al dosarului.

În cazul în care, în urma convocărilor nu se primesc documentele justificative necesare efectuării expertizei sau nu se indică locul unde se află acestea, atunci este important să se solicite respectuos onoratei instanțe să pună în vedere părților să procedeze la aceste lucruri, adică ori să depună documentele justificative necesare întocmirii raportului de expertiză contabilă judiciară, ori să indice locul unde se află acestea pentru a lua cunoștință de ele.

În cazul în care nu există documente justificative pe baza cărora să se răspundă la obiectivele expertizei, atunci este indicat să se aducă la cunoștință instanței până la primul termen de judecată, astfel încât să se solicite să se pună în vederea părților să pună la dispoziția expertului desemnat documentele justificative necesare efectuării expertizei sau să indice locul unde acestea se află.

Dacă nici după aceste demersuri nu există documente justificative pe baza cărora expertul desemnat să răspundă la obiectivele expertizei, atunci este indicat să se întocmească Raport de imposibilitate.

Împreună cu experții consilieri, expertul desemnat trebuie să stabilească un program de lucru privind desfășurarea expertizei contabile judiciare.

Dacă există comisie de experți desemnați și au opinii diferite, acestea se vor trece succesiv în același raport de expertiză, fiecare opinie trebuind să fie motivată.

În cazul în care experții consilieri nu se prezintă la programul de lucru stabilit de comun acord cu expertul desemnat, înainte de a merge la auditul de calitate de la CECCAR pentru viza auditului de calitate, expertul desemnat trebuie să efectueze toate demersurile pentru a aduce la cunoștință experților consilieri draftul Raportului de expertiză, pentru a da dreptul acestora să își insereze eventualele opinii separate după fiecare răspuns al expertului desemnat, la fiecare obiectiv în parte, aceste demersuri trebuind făcute în scris, pentru a putea demonstra acest lucru.

Raportul de expertiză contabilă judiciară se semnează și se ștampilează pe fiecare pagină de către toți experții contabili judiciari din dosarul în cauză, respectiv atât de către expertul/experții desemnați, cât și de către expertul/experții consilieri parte.

Toți experții contabili judiciari încuviințați în dosarul respectiv trebuie să prezinte auditorului de calitate, odată cu raportul de expertiză contabilă judiciară pentru luarea vizei auditului de calitate, și Declarațiile de independență completate și semnate pe propria răspundere de fiecare expert semnatar al raportului în parte.

Auditorul de calitate trebuie să se asigure de faptul că toți experții au respectat prevederile Standardului Profesional nr. 35, cu drepturi și obligații și să întocmească, dacă este cazul, Referat, motivat, doar dacă acest lucru se impune, cu indicarea persoanei care nu a respectat prevederile normei și ale articolului încălcat.

De asemenea, atunci când se invocă mai multe calități profesionale ale persoanelor semnatare ale raportului de expertiză contabilă judiciară, altele decât cea de expert contabil judiciar, acest lucru este indicat să se verifice de către auditorul de calitate prin solicitarea de la experți a Încheierii de Ședință sau a Ordonanței Procurorului, după caz, din care să rezulte că acestea au fost încuviințate de onorata instanța sau de procuror, de asemenea după caz.

La final, după depunerea Raportului de expertiză și/sau a răspunsului la obiecțiuni și/sau a completărilor, dacă se impune, expertul judiciar desemnat poate depune o Cerere de majorare a onorariului și de stabilire a onorariului definitiv, care să aibă în spate un Decont de stabilire a onorariului definitiv.

Dacă după depunerea raportului de expertiză contabilă judiciară se admit obiecțiuni, expertul desemnat este obligat să răspundă la acestea.

Dacă apar documente noi, își modifică opinia față de primele răspunsuri sau apar obiective noi, expertul desemnat trebuie să reia procedura de convocare a părților (cu excepția dosarelor penale) și cea de program de lucru cu experții consilieri parte.

Refacerea rapoartelor de expertiză cu alte răspunsuri decât cele inițiale presupune și reluarea procedurii cu viza auditului de calitate de la CECCAR.

În condițiile în care a fost amendat, expertul trebuie să facă Cerere de reexaminare și să solicite anularea sau reducerea amenzii, putând argumenta, motiva inclusiv pe baza adreselor depuse până la primul termen de judecată sau în Camera de Consiliu, acestea având în spate drept justificare faptul că inițial expertul contabil judiciar desemnat a fost la arhivă pentru studiul dosarului în cauză și anunțând din timp asupra aspectelor privind volumul de muncă și, implicit, întinderea lucrărilor de expertiză, ca și perioada de întocmire a raportului de expertiză.

Expertul trebuie să aibă în vedere tot timpul faptul că în cazul dosarelor penale sau de cercetare penală nu este voie să convoace părțile sau să ia legătură cu acestea, dacă nu a primit încuviințare de la onorata instanța sau de la organul de cercetare penală.

În cazul în care se închid dosare în instanța fără ca expertul contabil judiciar desemnat să aibă posibilitatea să primească încuviințarea majorării onorariului, sau să nu existe dovada achitării onorariului sau fără că instanța să se pronunțe asupra tuturor cererilor expertului contabil judiciar desemnat, atunci expertul are posibilitatea să facă o Cerere de repunere pe rol și de redeschidere a dosarului, în scopul completării dispozitivului de către instanță, pentru ca aceasta să se pronunțe pe cererile depuse de expert și pe care nu se pronunțase.

În acest scop, în cadrul cererii, expertul contabil judiciar desemnat trebuie să precizeze explicit ce dorește, după caz, respectiv: ca de exemplu, pronunțare pe majorare de onorariu, pronunțare pe învestire cu titlu executoriu a onorariului neachitat de către părți.

După învestirea onorariului cu titlu executoriu de către instanță, expertul trebuie să se adreseze unui executor judecătoresc, pentru a se deschide un Dosar de executare silită împotriva debitorului, în scopul recuperării sumelor de bani reprezentând onorariu neachitat de către partea din dosarul în cauză.

În cazul în care expertul primește onorariul sau alte sume de bani de la partea din dosar direct în contul său bancar, sau sub orice altă formă decât cea legală, expertul trebuie să le returneze de îndată, altfel aceste sume se consideră mită, iar fapta se consideră infracțiune și se pedepsește ca atare.

 

Concluzii:

Prin rolul pe care îl joacă în actul de justiție, expertul contabil judiciar deține o mare responsabilitate în fundamentarea și motivarea răspunsurilor la obiectivele încuviințate, profesionalismul și independența sa trebuind să se manifeste pe întregul parcurs al desfășurării lucrărilor de expertiză contabilă judiciară și respectiv, în final, prin

întocmirea Raportului de expertiză contabilă judiciară, având în vedere că acesta reprezintă un mijloc de probă întocmit pe bază de documente justificative, date și informații contabile, și nu pe bază de prezumții, declarații ale părților și/sau ale martorilor.