Search
Luni 22 Iulie 2024
 • :
 • :

Agriangel are și ”îngeri” care păzesc datele cu caracter personal

Agriangel este o societate cu capital privat românesc, înființată în anul 2011, iar activitatea societății constă în prestarea serviciilor de gazare a cerealelor depozitate, dezinsectie, dezinfectie, deratizare, precum și curățarea și dezinsecția vagoanelor de tren utilizate pentru transportul cerealelor.  

”Îngerii” care păstoresc destinul și evoluția societății – angajamentul, seriozitatea și dedicarea în fața clienților – vegehează implicit și la atenta gestionare și vehiculare a datelor cu caracer personal din circuitul său în economie. 

 

Ascensiunea firmei AGRIANGEL este una de succes, reușind astfel să ajungă în ultimii trei ani la o cifră de afaceri de circa 2.000.000 euro și la un număr de peste 30 de angajati, care răspund nevoilor a mai mult de 500 de clienți, printre care se numără unii dintre cei mai mari fermieri din România și traderi de cereale. 

Frima reprezintă mai mult decât un simplu partener, oferind o gamă larga de servicii și activități diversificate de înaltă calitate. Orientați către performanță de mai bine de 10 ani, compania investește în autoeducarea echipei, formând astfel unii dintre cei mai buni specialiști și operatori în domeniul combaterii dăunătorilor de depozit.  

Responsabilitatea, profesionalismul și capabilitatea de a răspunde celor mai înalte standarde și exigențe, a condus compania în poziția de lider de piață în România. 

Activitatea de combatere a dăunatorilor de depozit implică atât cunoștințe tehnice temeinice, cât și juridice,  rezultatele de excepție fiind obținute în conditți de siguranță și securitate în muncă. 

Angajatți firmei au pregătire de specialitate și, totodată, sunt instruiți periodic în următoarele domenii: 

 • Prestări servicii cu produse de protecția plantelor din grupa T si T+; 
 • Entomologie 
 • Fitopatologie 
 • Aplicații tehnice  
 • Metode de decontaienare a ambalajelor și echipamentelor precum și metode de neutralizare a produselor pentru protecția plantelor. 
 • Legislația în domeniul protectiei plantelor 
 • Legislația în domeniul Igienei și Sănătății Publice 
 • Cursuri operatori dezinsecție, dezinfecție și deratizare 
 • Siguranța și securitatea în muncă  
 • Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal si norme GDPR 

Rezultatele obținute în urma eforturilor depuse au fost remarcate de cei mai mari producători din lume de produse pentru combaterea dăunătorilor de depozit: UNITED PHOSPHURUS, BAYER CROPSCIENCE, DETIA DEGESCH, DRASLOVKA, care s-au alăturat AGRIANGEL în această luptă, oferindu-și sprijinul atât cu cele mai performante produse și tehnologii, cât și cu experiența lor din acest domeniu.  

Produsele de calitate folosite în mod profesional în efectuarea serviciilor prestate oferă nu numai un avantaj competițional, ci și o sporire a eficienței, reducând semnificativ cheltuielile și minimizând pierderile fermierilor și ale traderilor din depozite și din terenurile agricole.  

Domeniul în care funcționează societatea este un domeniu pretențios, care implică, pe lângă pregatirea profesională de excepție a personalului, și utilizarea de produse și echipamente performante.  

În acest sens, pentru menținerea unui standard ridicat al acestui domeniu, AGRIANGEL mereu pune la dispoziția clientelei cât mai multe informații tehnice, atât despre metodele de combatere, căt și despre substanțele și echipamentele utilizate. 

Suntem pregătiți să răspundem provocărilor din piața pe care o deservim, lucrăm atent și dedicat, ne străduim să răspundem și să ne conformăm tuturor rigorilor, dar și să urmărim o dezvoltare organică, palpabilă, care să conteze și să ofere încredere echipelor noastre și clienților pe care îi deservim cu implicare și empatie”, subliniază Marius Dana, fondatorul și administratorul firmei AGRIANGEL. 

În vederea respectării de către firmă, a reglementărilor din Regulamentul UE nr 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), societatea a avut în vedere, raportat la specificul activităților sale, identificarea și luarea de măsuri care să asigure faptul că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, iar persoanele vizate de prelucrări se pot bucura de toate drepturile legale privind protecția acestor date. 

Astfel, pentru a implementa corect cerințele normelor legale, AGRIANGEL a apelat la profesioniști cu expertiză relevantă în acest domeniu, împreună cu care a realizat și pus în aplicare, după o riguroasă evaluare, măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să asigure securitatea  adecvată a datelor necesare operațiunilor de prelucrare specifice domeniului respectiv de activitate. 

Prin securitate, firma a avut în vedere inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale – fie că vorbim de date prelucrate în format electronic, fie de cele aflate pe suport de hârtie. 

Procesul de implementare, inițiat încă de la punerea în aplicare a Regulamentului GDPR, s-a dovedit a fi unul complex, care necesită o atenție permanentă, un proces ajustat continuu, prin derularea căruia care s-a realizat faptul că abordarea respectivă ține și de nivelul la care dorește să se situeze compania în raport cu respectul față de persoanele fizice ale căror date trebuie prelucrate – fie acestea angajați sau reprezentanți ai beneficiarilor și furnizorilor.  

Pentru că AGRIANGEL a ales să presteze servicii la cel mai înalt standard de calitate și profesionalism, nici pe acest segment, pe care trebuie respectate obligații la nivel national și European, ștacheta nu a coborât î nici un moment. 

Astfel, împărtășind din experiența sa, firma poate spune că după efectuarea unui audit GDPR pe acest palier a elaborat un plan cuprinzând acțiuni care să contribuie la conformitatea cu prevederile pe care Regulamentul GDPR și legislația națională de aplicare le stipulează.  

Echipa de lucur a AGRIANGEL a identificat și cartografiat fluxurile de date și prelucrările administrative și funcționale ale firmei, proces în urma căruia a reconfigurat unele prelucrări sau fluxuri de date, în anumite cazuri eliminând sau ponderând categoriile de date prelucrate în anumite scopuri, în raport de principiile generale impuse de GDPR și temeiurile juridice ale acestor prelucrări. 

Conducerea societății a apreciat ca necesară elaborarea unor proceduri și instrucțiuni specific, care să reglementeze intern atât anumite activități din sfera celor administrative și funcționale, cât și transpunerea, adaptată la specificul intern al firmei, a obligațiilor legale privind asigurarea și exercitarea drepturilor persoanelor vizate de prelucrări.  

Pe lângă documentele elaborate și implementate pentru asigurarea legalității prelucrărilor și transparenței față de persoanele vizate, AGRIANGEL a acordat o importanță deosebită procesului de instruire a personalului care este responsabil de operațiunile ce presupun prelucrări de date cu caracter personal. 

Astfel, așa cum desfășoară o pregătire continuă a personalului în domeniul său specific de prestări servicii, cu ajutorul unor specialiști în domeniul GDPR societatea a realizat o tematică ce stă la baza procesului de instruire periodică a angajaților, proces ce este validat prin aplicarea unor teste de verificare a cunoștințelor și prin discutarea în cadrul departamentelor a unor situații concrete de vulnerabilități sau constatări ale autorităților competente în domeniu.