Search
Vineri 4 Decembrie 2020
  • :
  • :

Interviu cu conf. univ. dr. Andy Pușcă, rectorul Universității „Danubius”, Galați: „Pilonii succesului Universității «Danubius»: educație, cercetare și servicii”

Interviu cu conf. univ. dr. Andy Pușcă, rectorul Universității „Danubius”, Galați

„Pilonii succesului Universității «Danubius»: educație, cercetare și servicii”

Cu siguranță, brandul „Danubius” reprezintă una dintre puținele povești de succes ale învățământului gălățean. Când și cum a apărut Universitatea în peisajul universitar de la Dunăre? Cum s-a materializat ideea și ambiția fodatorului ei, prof. univ. dr. Benone Pușcă, tatăl dvs.?

Visul realizării a „ceva” măreț în această zonă a României, a transformării Galațiului într-un oraș universitar aparține tatălui meu, prof. univ. dr. Benone Pușcă. Și a reușit, în anul 1992. A ridicat o universitate care, astăzi, îl răsplătește, prin oameni și prin fapte, îi acordă întreaga recunoștință și deplină recunoaștere a calității de fondator, de vizionar, de reformator al istoriei culturii gălățene. Este omul care a influențat destinul multor oameni, căruia îi datorez nu doar un parcurs minunat, ci întreaga mea viață, un om cu care am rezonat ceas de ceas la bucuriile și tristețile sale. În fiecare an, data de 15 februarie este așteptată cu multă emoție de comunitatea noastră academică. Este ziua în care nu s-a ridicat o clădire, ci s-a născut un om, prof. univ. dr. Benone Pușcă, un om care a avut visul de a schimba istoria unui Galaţi muncitoresc, transformându-l într-un oraş universitar. Dar pentru aceasta a trebuit să lupte neobosit din clipa în care a deschis ochii în coroana nucului bătrân din familia lui Ştefan Pușcă, în localitatea Panciu, judeţul Vrancea, şi până astăzi când, încă neobosit, continuă să investească totul în oamenii pe care a ştiut cum să îi crească, prin puterea exemplului. Aşa va fi mereu, o zi de mare sărbătoare pentru noi, cei care am păşit pragul unui vis, al unui destin pus în faptă: Universitatea „Danubius”. Eu, pe atunci, un tânăr de 16 ani, am trăit intens acest vis al tatălui și mentorului meu, am susținut și m-am implicat în împlinirea lui.

Cum este organizată Universitatea „Danubius”, ce facultăți și programe de licență și de masterat oferiți celor interesați?

Puternic ancorați în misiunea noastră, aceea de a promova cunoașterea și inovarea prin oferirea unei experiențe unice de învățare, cercetare și dezvoltare, indiferent de vârstă, experiență, nivelul de cunoaștere sau forma de pregătire a studenților și clienților săi, cei 28 de ani de existență au însemnat pentru comunitatea academică „Danubius” forța de adaptare și de reconfigurare constructivă a strategiei universitare pentru a răspunde prompt și eficient tuturor provocărilor prevăzute și neprevăzute intervenite la nivelul educației superioare din România și din lume.

Suntem o universitate internațională, antreprenorială, open și online, permanent racordată la realitatea pieței muncii. Existăm pentru a răspunde nevoii comunității naționale și internaționale de a pregăti specialiști în domenii-cheie de licență, precum Drept, Științe Economice (Contabilitate și Informatică de Gestiune; Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor; Finanțe și Bănci); Comunicare și Relații Internaționale (Comunicare și Relații Publice, Relații Internaționale și Studii Europene, Psihologie), Științe Aplicate (Informatică).

Colaborarea cu angajatorii, excelenta relație pe care o menținem cu absolvenții noștri și angrenarea întregii noastre energii profesionale asupra studenților sunt esențiale pentru a creea programe universitare de masterat necesare perfecționării specialiștilor în  domenii de interes major pentru bunul mers al societății: Drept și Administrație Publică Europeană, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul Comunităților Virtuale; Gestiunea Financiară a Afacerilor în Spațiul European, Audit și Control Public și Privat; Management financiar public și privat; Managementul Afacerilor în Comerț și Turism; Shipping International Trade and Finance; Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității; Managementul Securității în Relațiile Internaționale; Afaceri și Economie Internațională.

Desigur, din paleta ofertei noastre educaționale nu lipsesc programe de studii postuniversitare. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul facultăților noastre, astfel:

Parcurgerea acestor programe are ca finalitate actualizarea, dezvoltarea şi perfecţionarea unor competenţe specifice anumitor calificări universitare şi standarde ocupaţionale în strânsă corelaţie cu schimbările pieţei muncii.

Centrul de Formare Continuă (CFC) din cadrul Danubius International Business School (DIBS) organizează programe de formare autorizate de Autoritatea Națională pentru CalificăriMinisterul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționaleunde participanţii trebuie să facă dovada absolvirii de studii superioare sau studii medii.

De asemenea, CFC-DIBS în colaborare cu Asociația pentru Promovarea Învățământului European Bacău, organizează programe autorizate de Autoritatea Națională pentru CalificăriMinisterul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale.

Universitatea dispune de o bază logistică de invidiat. Care au fost investițiile de până acum în întregul campus, altădată un teren viran? Cum vă asigurați bugetul, cum funcționează finanțarea instituției?

Universitatea dispune de spaţii de învăţământ în proprietate 100%, cu toate dotările necesare, spații moderne şi funcţionale, necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii pentru fiecare program de studii, conform standardelor în vigoare referitoare la suprafeţe, volum şi dotare, prin raportare la numărul de studenţi.

Spaţiile de învăţământ şi de cercetare sunt corespunzătoare specificului programelor de studii care contribuie, în mod eficace, la realizarea misiunii şi obiectivelor stabilite.

Venind în întâmpinarea cerinţelor impuse de necesităţile de informare, Universitatea „Danubius” furnizează servicii online. Cadrele didactice beneficiază de conturi personalizate pentru platforma Danubius Online și pentru email.

Universitatea dispune de laboratoare de informatică și psihodiagnostic, de informatică și psihologie experimentală, de limbi străine, clinică judiciară, criminalistică, studio TV, toate dotate adecvat pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planurile de învățământ.

Dotarea sălilor de curs/seminarii şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din alte universităţi dezvoltate şi cu bunele practici internaţionale.

Biblioteca universităţii este dotată cu sală de lectură şi un fond de carte propriu, corespunzător disciplinelor prevăzute în planurile de învăţământ, pe cicluri de studii universitare, iar resursele necesare dezvoltării activităţii sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli.

În cadrul bibliotecii funcţionează mai multe săli de lectură, cu un număr total de 250 de locuri dotate adecvat.

În prezent, conform Registrului Inventar (RI) şi Registrului de Mişcare a Fondurilor Bibliotecii (RMF), biblioteca dispune de un fond de carte ştiinţifică şi didactică care depăşeşte 18.700 de volume semnate de reputaţi specialişti, inclusiv de profesori ai Universităţii „Danubius“ și ai facultăților noastre, într-un număr suficient de exemplare, care acoperă integral disciplinele din planurile de învăţământ.

Baza sportivă din campusul Universității „Danubius” cuprinde terenuri de baschet, de handbal și pistă de alergare.

De asemenea, Universitatea dispune de buget propriu de venituri și cheltuieli pentru activitatea de învățământ superior și cercetare, buget asigurat din fonduri proprii. Finanțarea instituției se realizează din taxele de studii ale studenților și prin proiecte europene de tip Erasmus+ și Programe Operaționale Capital Uman.

Câți absolvenți aveți în medie anual? Cum faceți față tendinței generale de scădere a interesului pentru studii superioare și de migrare a tineretului peste hotare?

Numărăm peste 20.000 de absolvenți ai Universității „Danubius” de la prima promoție, din 1996, și până acum. Anual, sunt, în medie, 800 de absolvenți ai programelor noastre de licență și de masterat.

Ne adaptăm. Suntem flexibili și ne orientăm, în sensul creării unor programe universitare într-adevăr cerute de piața muncii națională și internațională, programe de studii nu doar necesare, ci și atractive, fără „pașaport”, pentru candidații noștri.

Migrarea tineretului peste hotare nu implică, în mod obligatoriu, întreruperea studiilor universitare. Există varianta învățământului la distanță și cea a învățământului cu frecvență redusă, ambele proiectate ca opţiuni viabile pentru a nu renunţa la visul de a ne împlini profesional într-un anumit domeniu fără a neglija familia, locul de muncă şi chiar timpul liber. Astăzi, într-o lume digitalizată, educaţia online reprezintă una dintre opţiunile primordiale ale studenţilor şi masteranzilor din întreaga lume. Sunt oameni complecşi, care muncesc, care se pot implica în multe alte proiecte profesionale şi personale şi care învaţă în acelaşi timp. Avantajele învăţământului la distanţă sunt incontestabile, învăţământ caracterizat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) ca formă de învăţământ care se concentrează pe modul în care învaţă studentul şi mai puţin pe locul în care acesta studiază.

Universitatea „Danubius” a fost prima universitate care a implementat la nivel național noile tehnologii specifice unui învățământ la distanță de calitate, noi fiind primii care am deschis cursurile online în sala de curs virtuală a programului SAKAI. Astfel, am demonstrat că există rigoare și calitate în actul didactic desfășurat în mediul online, reușind să menținem credibilitatea publicului larg în brandul nostru, fapt certificat de numărul mare de candidați la majoritatea programelor noastre de studii.

Cum v-ați asigurat cadrele universitare adecvate numărului și specializărilor din facultăți? Este corpul profesoral al Universității unul competitiv, cu o carte de vizită pe măsura standardelor vizate și a ambițiilor conducerii?

Profesorul-model este atât practicianul, bun cunoscător al tehnicilor specifice diferitelor profesii pentru care specializează facultățile noastre, cât și teoreticianul, cercetătorul dedicat domeniilor Drept, Științe Economice, Comunicare și Relații Internaționale, Psihologie, Științe Aplicate – Informatică.

Profilul profesorului care predă la oricare dintre facultățile Universității „Danubius” este cel de bun pedagog și dascăl, calități cuantificate prin anumiți indicatori care probează existența acestora: atractivitatea cursului prin numărul mare de studenți prezenți; motivarea/ inspirarea studenților pentru a se implica în diferite activități științifice care să stimuleze dezbaterea (mese rotunde, simpozioane, conferințe, concursuri de procese simulate etc.).

Cadrele didactice ale acestei universități sunt personalități complexe, flexibile și deschise stilurilor diferite de învățare ale studenților, pregătite cu o varietate de metode de predare.

Personalul didactic al Universității „Danubius” este angajat conform criteriilor de recrutare stabilite la nivel instituțional, în conformitate cu prevederile legale. În vederea acoperirii cu personal didactic adecvat, atât numeric, cât și ca pregătire, a activităților pregătite la disciplinele din planurile de învățământ, pentru întreg ciclul programelor de studii, sunt scoase la concurs posturile didactice necesare previzionate. În recrutarea cadrelor didactice, respectăm legislația și standardele ARACIS.

Există în cadrul Universității locale de stat „Dunărea de Jos” o serie de facultăți care oferă șanse alternative de studii superioare. Dacă cele două instituții nu sunt în competiție, ci pe poziții de complementaritate, care sunt particularitățile și atuurile Universității „Danubius”?

Orașul Galați este un oraș universitar prin existența celor două universități: Universitatea „Dunărea de Jos” și Universitatea „Danubius”. Între cele două universități există o bună relație de colaborare, de parteneriat, înregistrând împreună, prin echipe puternice şi profesori care au valorificat puternic aceste complementarități, rezultate remarcante în multe proiecte care au vizat calitatea în învăţământul superior românesc pe fundalul internaţionalizării.

Ancorarea în lumea globalizată, fortificarea spiritului antreprenorial, menținerea și, uneori, regândirea prin acţiuni concrete a sensului deschiderii universității noastre către nevoile societății, către mediul de business și  prezența noilor tehnologii în întreaga noastră activitate reprezintă pilonii succesului înregistrat de Universitatea „Danubius” la nivelul celor trei dimensiuni strategice complexe: educație, cercetare și servicii.

Sunt la Galați științele juridice o disciplină care suscită încă interesul absolvenților de liceu?

Mulți tineri doresc să îmbrățișeze o carieră în domeniul juridic. Magistrat, jurist, avocat, polițist, funcționar public, executor judecătoresc, mediator, notar public, sunt profesii nobile pentru care avem nevoie de oameni instruiți.

Domeniul Drept rămâne în topul preferințelor proaspeților absolvenți de liceu, nu doar la nivelul Galațiului, ci și la nivel național. La Facultatea de Drept, în ultimii ani, numărul candidaților depășește cu mult locurile concursului de admitere.

Remarcăm același interes crescut și pentru specializarea Psihologie din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale.

Cum cooperați la nivel academic și de cercetare cu alte instituții similare de peste hotare? Dar cu celelalte, la nivel național?

Unul dintre catalizatorii caracterului internațional al Universității noastre rămâne statutul de membru al unor puternice asociații internaționale, precum Asociaţia Universităţilor din Asia şi Pacific şi Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor Universităţilor (IAUP), statut care ne-a facilitat experiențe unice de educație și de cercetare.

Anual, Universitatea „Danubius” organizează evenimente la care participă sute de personalități academice și ale relațiilor internaționale din toate colțurile lumii. Exemplificăm, în acest sens, menționând edițiile AUAP (Asociația Universităților din Asia și Pacific) ale Programului de Leadership Global, edițiile Forumului AUAP de învățare și diseminare, îmbunătățirea unui program eficient de mobilitate a studenților universităților din Asia-Pacific și universităților europene și cele ale Conferinței științifice internaționale: Integrarea Europeană; Realități și Perspective (EIRP).

Mai mult, Universitatea „Danubius” este membru fondator al clusterului academic Danubius Academic Consortium (DAC), alături de alte șapte universități și institute de cercetare din cinci țări ale Dunării. Am stabilit, împreună cu Asociația CLDR (Comunităţile Locale Riverane Dunării) și Primarul municipiului Galați, domnul Marius Stan, organizarea unei reuniuni de lucru care să aducă la aceeași masă reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor de cercetare și ai universităților, precum și ai instituțiilor publice și private care au un cuvânt de spus în domeniul accesării fondurilor europene.

Sunteți, fără urmă de îndoială, o personalitate plurivalentă: ați terminat un liceu cu profil de matematică-fizică, ați studiat pianul 8 ani, ați fost șef de promoție al Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității „Danubius” și apoi al celei de Științe Administrative din cadrul SNSPA, obținând apoi, în 2006, titlul de doctor în Drept al Institutului de Științe Juridice din cadrul Academiei Române. Cât de complicat v-a fost să vă decideți asupra carierei dvs. profesionale în condițiile în care ați dovedit talent pentru mai multe specializări? Cum v-ați descoperit vocația de jurist?

Din perioada studenției am simțit că am această vocație pentru că una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții mele a fost studenția la Facultatea de Drept. Părinții au jucat un rol determinant în identificarea carierei potrivite. Mama a fost susținătorul meu constant în viață și la școală. Tata, fost judecător, înalt funcționar public, profesor de drept constituțional, a fost călăuza pașilor carierei mele juridice. O persoană deosebită care și-a lăsat amprenta asupra parcusului meu profesional este doamna Marilena Uliescu, profesor de drept civil, cercetător al Academiei Române, conducătorul meu de doctorat.

Până când v-ați alăturat în mod final destinelor administrative și didactice ale Universității „Danubius”, în 2008, ați predat la catedrele unor prestigioase instituții naționale de învățământ superior din București – la SNSPA, la Academia de Poliție „Al. I. Cuza” și la Institutul Național al Magistraturii (INM). Este funcția actuală, de rector al Universității „Danubius”, o provocare mai grea și mai interesantă?

Am mai declarat faptul că, pentru mine, Universitatea „Danubius” a devenit un vis chiar de la înființare. De aceea, tot ceea ce fac implică, în mod natural, pasiune și dragoste pentru oamenii care mă înconjoară în activitatea profesională.

A fi rector al unei universități private în România implică mult mai mult decât cunoașterea tehnicilor de management și carisma reprezentativității. Înseamnă a simți oamenii, a empatiza, a fi deschis.

Interviu apărut în Legal Magazin nr. 29, ediția de Moldova
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *