Search
Vineri 27 Noiembrie 2020
  • :
  • :

Interviu cu conf. univ. dr. Septimiu Panainte, decanul Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: „Adevărata «glorie» a Facultății de Drept din Iași o reprezintă faptul că a reușit să-și păstreze statutul de școală de elită”

„Adevărata «glorie» a Facultății de Drept din Iași o reprezintă faptul că a reușit să-și păstreze statutul de școală de elită”

Interviu cu conf. univ. dr. Septimiu Panainte, decanul Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

S-au împlinit 190 de ani de la fondarea Facultății de Drept din Iași, prima facultate juridică moldoveană, odată cu deschiderea primului curs de legi în limba română în locașul de la Trei Ierarhi, în cadrul căruia și-a început cursurile viitoarea Academie ieșeană. În ce măsură considerați că a contribuit aceasta la formarea și dezvoltarea unei noi conștiințe juridice, corespunzătoare ideii adaptării populației la relațiile sociale premergătoare și ulterioare Micii Uniri?

Sunt mai multe momente istorice pe care le putem avea în vedere. Învățământul juridic în Moldova are o vechime de peste 200 de ani deoarece mai mulți domni, pământeni sau fanarioți, au încurajat studiul pravilelor pe lângă școlile domnești. Ulterior, în cadrul Gimnaziului Vasilian și al Academiei Mihăilene, au fost organizate cursuri de drept în contextul unui amplu proces de dezvoltare a învățământului public în limba națională. Într-adevăr, se împlinesc 190 de ani de când juristul Christian Flechtenmacher a predat, în anul 1830, la Trei Ierarhi, prima lecție de drept în limba română din Principate. Dacă este să ne referim la momentul fondării Facultății de Drept, avem ca reper data de 6 octombrie 1855, dată care este înscrisă și pe drapelul facultății. Un alt moment de referință este inaugurarea Universității din Iași, la 26 octombrie 1860, în prezența Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, printre facultățile fondatoare aflându-se, în mod firesc, și facultatea noastră.

Dintotdeauna rolul învățământului juridic a fost acela de a pregăti profesioniști pentru sistemul judiciar, pentru administrație și pentru tot ce ține de buna funcționare a unui serviciu public. În același timp, se poate constata că orice proces de modernizare nu se poate înfăptui fără efortul substanțial al juriștilor. Prin urmare, timp de mai mult de un secol și jumătate, profesorii și absolvenții Facultății de Drept din Iași au contribuit nemijlocit la edificarea conștiinței naționale care a stat la baza consolidării statului național unitar și la asumarea valorilor europene.

Făcând recurs la istorie, putem nota secvențe de „glorie”: în 1860, Facultatea de Drept din Iași era singura care funcționa cu toți cei trei ani de studiu, având, totodată, și cel mai mare număr de profesori. Au mai existat momente de maxim de-a lungul existenței instituției?

Depinde de sensul dat noțiunii de „glorie”. Din perspectiva numărului de studenți, facultatea a avut întotdeauna o poziție privilegiată, situându-se,după acest criteriu, în vârful clasamentului facultăților din Universitate în aproape întreaga perioadă interbelică și în cea de după Revoluție. Corpul profesoral a cunoscut însă o dinamică specifică determinată inițial de plecarea multor profesori la Facultatea de Drept din București, apoi de avantajele financiare aduse de cariera în alte profesii juridice, precum și de exigențele necesare ocupării unui post didactic.

Acest deficit de personal a fost compensat însă printr-o muncă asiduă din partea cadrelor didactice, a cercetătorilor și a personalului administrativ, care a făcut din Facultatea de Drept din Iași un reper al învățământului juridic românesc. În consecință, dimensiunea calitativă a activității desfășurate este cu adevărat importantă, iar adevărata „glorie” a facultății o reprezintă faptul că a reușit să-și păstreze statutul de școală de elită indiferent de schimbările sociale, politice și economice din societatea românească a ultimului secol și jumătate.

Cu siguranță, există o serie întreagă de personalități ale lumii Dreptului trecute în „lumea drepților” care au absolvit facultatea de profil la Iași.  Ce nume sonore ar fi de enumerat aici?

Galeria personalităților care au absolvit Facultatea de Drept din Iași este, într-adevăr, impresionantă și este unul din aspectele pe care îl subliniem întotdeauna cu mândrie. Chiar dacă după absolvirea facultății unii au plecat spre alte orașe din țară sau din străinătate, pentru a-și desăvârși pregătirea academică sau a-și desfășura activitatea profesională, ei nu au abandonat niciodată sentimentul apartenenței la școala juridică ieșeană. O astfel de enumerare este, fără îndoială, selectivă și extrem de sumară, însă o considerăm relevantă în special pentru tinerii de azi care bat la porțile facultății și care sunt în căutarea unor repere.

Amintim în acest sens pe: Dimitrie Alexandrescu și Matei Cantacuzino, profesori de drept civil care au așezat cercetarea științifică din acest domeniu într-o altă paradigmă; Eugen Herovanu, celebrul profesor de procedură civilă de la Universitățile din Iași și București;  Vespasian Pella, principalul promotor al ideii de justiție penală internațională; Traian Ionașcu, creatorul unei veritabile „școli de drept civil” atât înainte de război, cât și în perioada comunistă; Octavian Ionescu, cunoscut ca un profund cercetător al dreptului civil și al filosofiei dreptului; Mihail Vasile Jakotă și Grigore Theodoru, reputați specialiști în domeniul dreptului roman și, respectiv, al procedurii penale.

Este relevant poate și faptul că generația de studenți care a pășit în amfiteatrele facultății în toamna anului trecut poartă numele „Gheorghe Mârzescu”, licențiat al Facultății de Drept din Paris, profesor de Drept civil la Universitatea din Iași,până în anul 1896, și, ulterior, la București (1896-1901).

Cum este organizată astăzi Facultatea de Drept și care este oferta educațională curentă?

Facultatea de Drept din Iași acoperă toate ciclurile de studii: licență, cu frecvență și cu frecvență redusă, master și doctorat.

Din punct de vedere structural, Facultatea este organizată pe departamente. Departamentelor tradiționale de drept privat și drept public li s-a alăturat acum 3 ani un departament interdisciplinar – Centrul de Studii Europene. Universitatea noastră face parte din Consorțiul Universitaria, care reunește cele mai mari cinci universități din țară (alături de Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Academia de Studii Economice și Universitatea de Vest). Pe cale de consecință, planurile de învățământ aferente ciclului de licență ale facultăților de profil din acest consorțiu sunt, în general, corelate și periodic adaptate în principal prin raportare la feed forward-ul oferit de piața muncii.

În privința studiilor de master, oferta de specializări este destul de variată:drept european (cu o extensiune în Republica Moldova), dreptul afacerilor,științe penale,carieră judiciară, criminalistică, jurisdicții speciale. Totodată, în cadrul Centrului de Studii Europene se regăsesc următoarele specializări interdisciplinare: studii europene, dezvoltare regională, studii europene și vecinătatea estică a UE (în limba engleză).

Studiile de doctorat sunt organizate pe trei domenii principale: drept penal, drept privat comparat și dreptul comerțului internațional.

Toate ciclurile de studii sunt susținute de o serie de centre de cercetare și cercuri studențești:Centrul de drept penal „Vespasian Pella”, Centrul „Robertianum” de drept privat (care include Cercul de hermeneutică juridică „Școala dreptului organic”, Cercul de Drept Civil European „Dimitrie Alexandresco”, Cercul de Drept Social European „Europae Caritas”, Atelierul de creații intelectuale „Insignis, Scientia & Ars”), Centrul de drept internațional „Mihail Vasile Jakotă”, Centrul de dreptul afacerilor „I.L. Georgescu”, Cercul de drept administrativ „I.G. Vântu”, Cercul de drepturile omului „Rene Cassin”, Cercul de procedură civilă „Eugen Herovanu”. Mai poate fi adăugat faptul că Centrul de Studii Europene este „Centru de Excelență Jean Monet” și organizează periodic activități specifice acestui program al Comisiei Europene.

Câți absolvenți își încheie în medie anual studiile aici? Care sunt preferințele cursanților?

În ultimii 4 ani, au absolvit cu examen de licență promovat în medie aproximativ 260 de studenți în fiecare an.

Dacă vă referiți la opțiunile profesionale ale absolvenților facultății noastre, majoritatea se îndreaptă către principalele profesii juridice, ajungând să ocupe poziții de judecători, procurori, avocați, consilieri juridici, grefieri ș.a.

Cum vă asigurați bugetele anuale? În ce măsură vă afectează scăderea interesului absolvenților de liceu față de studiile superioare?

Finanțarea activităților noastre se realizează cu precădere din resurse bugetare și, în secundar, din taxe.

Se pare că scăderea interesului absolvenților de liceu față de studiile superioare nu semnifică și o scădere a interesului pentru studiile juridice. Chiar și în condițiile în care la facultatea noastră admiterea pentru nivelul de studii de licență presupune un examen și nu un simplu „concurs de dosare”, în ultimul timp s-a constatat o creștere substanțială a numărului de candidați. Astfel, la admiterea din anul 2019 Facultatea de Drept a înregistrat un număr de 813 candidați, față de anul 2018 când au fost 615 candidați.

Pe fondul acestui larg interes, nu am întâmpinat probleme legate de finanțare. Cu toate acestea, apreciez că sistemul actual de finanțare a învățământului superior este construit, cu bună știință, prin ignorarea criteriului calității activității desfășurate. Acest sistem este, așadar, profund viciat, dar nu este momentul să dezvolt această abordare critică.

Facultatea dvs. face parte dintr-o competiție anuală prestigioasă, care reunește primele șase instituții de învățământ superior de profil din țară – Hexagonul Facultăților de Drept,  competiție în care Iașul a fost membru fondator, în 1970. Cu ce rezultate au evoluat în timp echipele studenților moldoveni în această insolită întrecere?

Într-adevăr, Iașul a fost fondator al ceea ce inițial a fost Triunghiularul, apoi Patrulaterul și, în ultimii ani, Hexagonul Facultăților de Drept. În privința activităților specifice Hexagonului actual, pot spune că ne aflăm într-o perioadă în care probele sportive constituie o provocare mai mare decât probele științifice, mai ales că ponderea acestora a variat de-a lungul timpului. Rezultatele noastre, ca de altfel ale tuturor facultăților participante, au fost diferite în timp, de la primul loc, la ultimul.

Dincolo de aceste rezultate, această așa-zisă competiție, insolită în caracterizarea dvs., este,înainte de toate, un cadru și un prilej pentru reunirea anuală a principalelor facultăți de drept din țară, un pretext pentru ca studenții să se cunoască, să schimbe impresii și să lege prietenii, iar profesorii să se revadă și să discute proiecte de colaborare și strategii de dezvoltare.

În ce mod apreciați că decurge cooperarea profesională a Facultății de Drept din Iași la nivel național și internațional?

Facultatea noastră are multiple și strânse legături în primul rând cu facultățile din Hexagon: sunt organizate evenimente științifice comune, schimburi de studenți etc. De asemenea, în plan instituțional, avem încheiate protocoale de colaborare cu diverse instituții și autorități: Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Avocatul Poporului, Agenţia Naţională Antidrog, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Departamentul pentru lupta antifraudă, Institutul Notarial Român, Liderjust etc.

Pe plan internațional, menționez că suntem antrenați într-o multitudine de parteneriate Erasmus, vizând mobilități de studiu și de practică. Aceste mobilități sunt destinate, pe de o parte, studenților noștri care doresc să studieze sau să practice la universitățile partenere din UE și SEE și, pe de altă parte, studenților străini care doresc să studieze la facultatea noastră. De asemenea, profesorii beneficiază de mobilități de predare.

Totodată, universitatea noastră este unul din partenerii vechi și importanți ai AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie), iar Facultatea de Drept este din ce în ce mai solicitată, în special în cadrul programului „Eugen Ionescu”, de burse de cercetare doctorală și postdoctorală.

Cât despre evenimentele științifice internaționale relevante,voi aminti, doar de anul trecut, Conferința „Viitorul sistemului judiciar al Uniunii Europene”, organizată alături de Ministerul Afacerilor Externe, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, eveniment care s-a bucurat de participarea unor înalți reprezentanți ai instituțiilor europene, printre care Koen Lenaerts, Președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, și Marc Jaeger, Președintele Tribunalului Uniunii Europene, Conferinţa „Perspective juridice asupra Internetului” – ediţia a III-a, „Evoluția dreptului prin tehnologie”, la care au participat în calitate de keynote speakers Dr. Eleni Kaprou, Brunel University London, și Dr. Mateja Durovic, King’s College London, și prestigioasa Conferință EURINT, care în mai 2020 se va afla la a 9-a ediție.

Există o conlucrare fructuoasă pe plan local a Facultății cu organismele ce reunesc profesiile juridice (magistrați, avocați, notari, executori, practicieni în insolvență etc.)?

Neîndoielnic că da. Alumni ai facultății noastre și cadre didactice care sunt și practicieni reputați se regăsesc în aproape toate structurile profesionale naționale și regionale. Organizăm adesea evenimente comune, științifice și de formare continuă. Așadar, se poate constata că există, atât pe plan național, cât și local, o conlucrare fructuoasă a facultății cu aproape toate organismele profesionale: facultatea este reprezentată în Consiliul Științific al Institutului Național al Magistraturii și este prezentă prin cadrele sale didactice la nivel de formatori INM, în cadrul structurilor de conducere sau științifice ale UNBR și INPPA – Centrul Teritorial Iași, ale INR etc. Trebuie adăugat și faptul că practica de specialitate se desfășoară în condiții deosebit de bune la instanțele și parchetele din Iași, parteneri esențiali ai facultății în efortul de desăvârșire formativă a studenților noștri.

Interviu apărut în Legal Magazin nr. 29, ediția de Moldova
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *