Search
Joi 23 Noiembrie 2023
  • :
  • :

Proprietatea intelectuală în era digitală

 

În ultimii ani, impactul proprietății intelectuale asupra economiei digitale din perspectiva întreprinderilor mici și mijlocii este pe agenda dezbaterilor internaționale. Subiectul este și în atenția experților și practicienilor în domeniu din România, de cinci ani, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) împreună cu instituțiile cu atribuții directe în domeniul managementului proprietății intelectuale din România – Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) – și în colaborare cu Universitatea Româno-Americană din București, organizând la București Conferința Regională „Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)”.

Sute de specialiști, practicieni în domeniul dreptului de proprietate intelectuală, cadre didactice, reprezentanți ai mediului de afaceri, experți internaționali, au dezbătut subiectele cu impact asupra mediului economic, oferind perspective practice și explicative pentru operaționalizarea normelor în materie.

Cele patru ediții s-au bucurat de prezența și susținerea specialiștilor și a unor organizații active, reprezentative în domeniu, printre partenerii tradiționali situându-se Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (ASDPI), Credidam, Pergam, Universul Juridic, Roș & Asociații, Cabinet de Avocatură Marius Pantea.

”Conferințele se adresează atât specialiștilor, cât și antreprenorilor, agenda reuniunilor incluzând teme de actualitate, cu un grad ridicat de utilitate pentru diverse industrii. Reprezentanți ai OMPI, specialiști ORDA și OSIM, experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și ai sectorului privat, ai societății civile, care desfășoară activități în domeniu, dar și ai mediului academic, s-au raportat la nevoia de informare privind legislația în domeniul proprietății intelectuale în economia digitală.

Dezvoltarea de proceduri destinate unei aplicări eficiente a drepturilor, propunerea de noi instrumente destinate unei mai bune monitorizări și control al piețelor în materie, dar și creșterea gradului de conștientizare și promovare în vederea formării unei culturi a respectării proprietății intelectuale au fost reperele celor patru ediții organizate la București.

Prin modificările recent aduse legislației naționale, provocările sunt din ce în ce mai mari, ceea ce ne face să luăm în calcul organizarea unei a cincea ediții, cel mai probabil în luna noiembrie a acestui an.

Pe de o parte, titularii drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să știe cum să gestioneze și să protejeze aceste drepturi. Pe de altă parte, mediul economic trebuie să cunoască limitele și drepturile privind utilizarea unor creații sau opere care nu le aparțin pentru evitarea unor probleme ulterioare legate de încălcarea legislației în domeniu.

Sunt doar două aspecte care explică necesitatea dialogului permanent dintre creatori, utilizatori de opere și specialiști în domeniul dreptului de proprietate intelectuală”, a declarat conf. univ. dr. Mihaela Prună, decanul Facultății de Drept a Universității Româno-Americane, implicată direct în organizarea acestei manifestări.

”Și la nivel academic promovăm în mod special acțiuni de informare și educare a tinerior privind proprietatea intelectuală, sub cele două forme ale sale – drepturile de autor și drepturile conexe, pe de o parte, și proprietatea industrială pe de altă parte. Suntem interesați ca studenții noștri, viitori profesioniști pe piața muncii, să respecte drepturile de proprietate, să învețe să aprecieze rolul creativității și al regulilor pentru dezvoltarea personală și socială”, a mai afirmat aceasta.