Search
Vineri 23 Septembrie 2022
  • :
  • :

„Valorile determinante pentru trăinicia statutului câștigat până acum sunt buna-credință și perseverența în atingerea scopurilor propuse”. Interviu cu av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președinte de Onoare al UNBR

„Valorile determinante pentru trăinicia statutului câștigat până acum sunt buna-credință și perseverența în atingerea scopurilor propuse”

Interviu cu av. Călin-Andrei Zamfirescu, Președinte de Onoare al UNBR

Sunteți Senior Partner și fondator al casei de avocatură Zamfirescu Racoti Vasile & Partners, unul dintre cei mai reputați avoați români, unul dintre experţii de marcă în domeniul litigiilor şi arbitrajului comercial, fiind implicat în proiecte complexe interne şi internaţionale, în jurisdicţii precum Milano, Paris, Londra sau New York, dar și Arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României. Sunteți, totodată, preşedintele de Onoare al Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Președintele Delegaţiei Române la Consiliul Barurilor și Societăților de Avocatură din Uniunea Europeana (CCBE). Cum vă simți în apogeul carierei dvs., ca avocat, după mai bine de 30 de ani de exerciții democratice ale României?

Cu siguranță, exceptând nostalgia debutului și a tinereții, amintirile legate de profesie, înainte de 1990, sunt triste. Cadrul legislativ edictat după 1990 a schimbat radical organizarea și exercitarea avocaturii. Acum s-au creat premisele unei practici private, într-un cadru profesional extins semnificativ, având la dispoziție noi și nebănuite garanții create în sprijinul unei practici performante. Au apărut noi jurisdicții, precum Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, judecătorii inamovibili pronunță și soluții de achitare sau desființează, în contenciosul administrativ, acte emise de organele executive. Inteligența artificială își spune, la rândul ei cuvântul, digitalizarea și globalizarea ne-au plasat în contextul european și mondial. De aici și până la succesul acestor reforme vom mai avea încă de parcurs un drum lung și presărat cu multe eșecuri și dezamăgiri.

După 44 de ani, profesia continuă să mi se înfățișeze ca o provocare și încerc să îi țin piept cu aceleași vechi resurse: pasiune, dăruire și, sper, un plus de înțelepciune care îmi îngăduie, încă, să țin pasul, în ritmul meu, cu noile generații cu remarcabili reprezentanți.

Acum sunteți unicul Președinte de Onoare al UNBR. Ce vă amintiți despre primul dvs. contact cu un barou? Ce reprezintă pentru dvs. o uniune profesională activă și răzbătătoare, cum este UNBR?

Inevitabil, orice rememorare a carierei mele profesionale, are ca punct de plecare Biroul Colectiv de Asistență Juridică (BCAJ) Panciu, unde am fost repartizat ca stagiar în august 1976, apoi colectivul de la Oltenița, pentru ca, începand cu 1978, să devin avocat definitiv în Colegiul de Avocați al Municipiului București și al județului Ilfov. În epocă, avocatura era condusă de Ministrul de Justiție, tinerii absolvenți, indiferent de rezultatele obținute, nu puteau fi repartizați în orașele mari, întreaga justiție era trimisă la cules de porumb, încă mai existau câțiva judecători cu școală juridică și, mai trist, se mai aplica pedeasa cu moartea pentru delapidare sau furt din avutul obștesc.

Reînființarea Uniunii Avocaților din România prin Decretul Lege 90/1990, reînființarea barourilor, ieșirea de sub tutela Ministrului de Justitie, iar începand din decembrie 1995, consacrarea practicii private și înlăturarea tuturor obstacolelor care stânjeneau sau uneori chiar zădărniceau raporturile avocat-client au cladit (și mai apoi au consolidat) profesia de avocat.

Valorile determinante pentru trăinicia statutului câștigat până acum sunt buna-credință și perseverența în atingerea scopurilor propuse, ambele urmând a fi așezate, pe  deplin, sub îndemnul multimilenar : «nihil de nobis sine nobis».

Ce au câștigat și câștigă, din perspectiva dvs., avocații din România printr-o reprezentare unitară, centrală, cu deschidere și conexiuni cu celelalte uniuni ale profesiilor juridice, cu sistemul de justiție, cu forul legislativ, executiv, organisme europene etc?

Câștigul de neprețuit al unei profesii independente și al unui profesionist liber, este faptul că suntem în afara  oricărei tutele sau altor posibile subordonări, împrejurarea că ne hotarâm singuri soarta prin alegerea democratică a tuturor organelor de conducere și a instanțelor disciplinare, că asigurăm pregătirea inițială și continuă a tuturor membrilor noștri, că în profesie nu poți fi primit decât printr-un examen sever, că ne creăm propria legislație secundară, că ne organizăm și administrăm propriul sistem de pensii si de asigurări sociale. Misiunea de a asigura dreptul constituțional la apărare nu poate fi dusă la îndeplinire înafara acestor garanții pe care le-am creat și pe care le finanțăm fără vreun ajutor din afara profesiei.

Concertul mondial la care suntem conectați ca membri ai L’Union Internationale des Avocats UIA  (fondatori încă din 1927) și ai International Bar Association (IBA), precum și cel european, ca membri ai (CCBE ) sau ai Uniunii Avocaților din Balcani (UAB ) sau parteneri în convențiile bilaterale încheiate cu uniunile de avocați din Marea Britanie, Franța, Italia, Germania și din toate țările limtrofe, ne racordează la toate informațiile de specialitate și permit tinerilor noștri colegi să efectueze stagii de practică în aceste jurisdicții.

Este profesia de avocat la această oră, din punctul dvs. de vedere, conformă cu percepția clasică a semenilor, potrivit căreia Apărătorul este cel care îşi pune energiile creatoare în slujba progresului social, al afirmării Adevărului, Dreptăţii şi Justiţiei în fiecare dosar pe care îl instrumentează sau profesia și-a ajustat profilul proporțional cu vremurile, viteza și turbulențele din societate, devenind o întreprindere liberală care luptă și ea pentru supraviețuire?

Principiile, preceptele și constantele profesiei de avocat sunt reglementate de legislația profesiei, Regulamentul ei și de către Codul deontologic al avocatului european. În acest cadru, îndrăznesc să spun că suntem una dintre cele mai admirate și invidiate țări europene în materie de reglementare profesională.

Multitudinea de factori perturbatori, care se află la tot pasul, deturnează, în cazul unora dintre colegi, cadrul oferit de profesie sau îi denaturează spiritul. Mediul concurențial, presiunea exercitată de către ceilalți participanți la opera de justiție, carențele de educație sau de caracter, dorința subită de a câștiga mulți  bani încă din prima zi, lipsa de experiență și dorința de a reuși fără efort, conduc și ele la eșecuri ce afectează întreaga profesie.

Apoi, nu trebuie ignorate trăsăturile întunecate ale unei părți din lumea  cu care se confruntă practica unui avocat, pretențiile sau ambițiile clientului, slăbiciunile, orgoliile prost înțelese, provocările și tentațiile care sufocă un caracter slab. Toate cele evocate se află însă la periferia profesiei, sunt simptome pasagere și sporadice. Cu siguranță, se impune o creștere a responsabilității organelor disciplinare, singurele care pot preîntâmpina întinderea unui astfel de fenomen și, implicit, alterarea imaginii profesiei.

Cât de periculoase sunt suficiența, lăcomia și rutina în profesia de avocat?

Însușirile și deprinderile ce trebuiesc insuflate tinerei generații sunt în sarcina maeștrilor îndrumători, dar fiecare stagiar vine cu zestrea dobândită în adolescență și studenție. Standardele morale sunt din ce în ce mai inconsistente, influența familiei și a anturajului sunt uneori nefaste, nivelul de cultură lasă mult de dorit, iar practicarea unei profesii legale presupune integritate și respect pentru adevăr.

Triunghiul evocat indică precis calea spre nereușită în orice întreprindere ori îndeletnicire. Desigur, lăcomia, alăturata suficientei, conduce aproape intotdeauna la inselaciune si minciună, care la randul lor pot capata caracter penal. Specificul rezida in faptul ca un avocat condamnat pentru o infractiune savarsita cu intentie urmeaza sa fie radiat din profesie, o masura profilactica ce contribuie la sanatatea profesei.

Ca și absolvenții de medicină, teologie, arhitectură etc., tinerii absolvenți de Drept au drum lung de parcurs până la recunoaștere și bunăstare, fiind nevoiți să se pregătească serios, să treacă multe examene și să facă ucenicie în preajma unor profesioniști notorii, validați în societate. Ați recomanda un astfel de drum unui tânăr cu talent, cu logos, logică și spirit justițiar?

Sunt adeptul mentorului care modelează un tânăr profesionist, iar avocatura s-a sprijinit întotdeauna pe relația maestru-discipol. Trebuie însă ținut seama de noile premise cu care se confruntă un începător; în majoritatea cazurilor, el va dirijat spre o specializare încă din primele zile de stagiatură. Urmărind cererile din piața profesiei, veți sesiza care sunt ofertele: litigiile, care la rândul lor pot fi civile-comerciale etc sau penale ori consultanța, care poate privi dreptul societar, real estate, dreptul  concurenței etc. În consecință, majoritatea tinerilor nu vor beneficia de  o formare generală, dar vor avea avantajul unei calificări de niță, ceea ce presupune o specializare mult mai accelerată.

În termenii folosiți în întrebarea dvs. vor fi putini medici generaliști și mulți medici specialiști! Pentru a continua paralela, o mare societate de avocați poate fi comparată cu o policlinică ce acoperă multiple specializări, putând trata orice maladie/speță și vindeca orice pacient/client.

Experiența m-a învățat însă că avocații notorii nu sunt neapărat și valoroși profesional. Iată de ce un coordonator anonim poate fi un competent practician și un foarte bun îndrumător. Ajutorul său trebuie să fie limitat în timp, iar tânărul profesionist trebuie să străbată propriul drum spre o carieră de succes, cu condiția ca și norocul să îi surâdă. De multe ori, paradoxal, valoarea fără clienți duce la eșec, avocatura fiind o profesie în care  cunoștintele și relațiile care îți pot recomanda clientela sunt extrem de importante.

Acum aproape trei ani, Dieter Zetsche, directorul general al Daimler AG, făcea recomandări șocante: „Dacă planifici sau studiezi deja Dreptul la universitate, opreşte-te! În viitorul care bate la uşă vor fi cu 90% mai puţini avocaţi sau specialişti în drept”. Vor da digitalizarea și inteligența artificială dreptate acestuia peste ani?

Inteligența artificială, digitalizarea, cum spuneam, platformele on line, procesele soluționate de calculator, standartizarea și bineînțeles globalizarea sunt argumente solide în sprijinul concluziei că profesia de avocat a suferit și suferă în continuare transformări într-un ritm din ce în ce mai alert. Cu siguranță, aceste realități vor conduce la preluarea multor activități desfășurate astăzi încă de avocați și vor avea drept consecință  o posibilă reducere numerică a membrilor profesiei. Nu mai putin însă,  orice evoluție va conduce și la o diversificare pe masură.

Domeniile în care robotul nu va putea înlocui profesionistul vor spori si ele, conducând la nașterea unor noi ramuri de drept, a unor noi jurisdicții sau servicii de specialitate. Nu vor mai trece decenii până când Dreptul Spațiului va fi materie obligatorie de studiu și până când vor fi edictate norme privind dreptul de proprietate pe Marte sau pe Lună. Nicio nouă activitate nu se va putea naște fără o riguroasă reglementare, legea va domni întotdeauna peste orice întreprindere omenească sau robotică sș va fi stâlpul oricărei structuri, fie aceasta post-statală sau galactică.

Ca Senior al Dreptului și ambasador al UNBR, aveți ocazia de a transmite un mesaj de suflet colegilor avocați cu ocazia acestor 25 de ani de avocatură modern parcurși de profesie în România. Cum sună gândul dvs.?

Transformările aduse profesiei de avocat în ultimii 25 de ani au fost uriașe și aproape imposibil de anticipat. Cu siguranță, următorii ani vor aduce, într-un ritm mult mai accelerat, transformări structurale pe cât de neașteptate, pe atât de consistente. Evoluția va amplifica primatul colectivității asupra individului care, lipsit de opțiuni, va fi din ce în ce mai constrâns să acționeze sub imperiul determinismului social. Într-un asemenea scenariu, evoluția în plan individual și profesional ar putea să ni se  infățișeze ca o înlănțuire între pasiune și optimism, credință, adevăr și speranță ; cu siguranță însă nu va dura decât ceea ce se va sprijini pe lege.

Interviu apărut în Legal Magazin – ediție specială, consacrată aniversării a 25 de ani de avocatură modernă în România