Search
Marti 31 Ianuarie 2023
  • :
  • :

Digitalizarea este un pas firesc pentru nivelul tehnologic de azi și OSIM a făcut, în acest sens, pași uriași!

 

interviu cu Mitrița Huahue, director general adjunct, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

Prin parteneriatul cu Organizația Mondială a Proprietătii Intelectuale (WIPO), al cărui membru este OSIM, puteți depune cererile și urmări procedurile la oficiile din toate cele 114 state membre. Există din partea companiilor interes de a le reprezenta direct sau prin cabinetele asociate în țările precizate pentru a-și înregistra și apăra drepturile de proprietate intelectuală?

Ca autoritate unică pe teritoriul României, cu rol unic în acordarea protecției proprietății industriale, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte, OSIM transmite cererile de mărci internaționale la OMPI, examinează cererile de marca internaționale înscrise în registrul mărcilor și, totodată, poate urmări în gazeta OMPI, stadiul soluționării  tuturor cererilor de marca ale statelor membre. Din practică, OSIM a constatat faptul că cea mai mare parte a numărului de cereri internaționale se face prin reprezentarea cabinetelor de Porprietate Intdustială (PI).

Înregistrarea în Uniunea Europeană este soluția la care apelează cel mai des societățile din România. Din 2007, de când OSIM a fost acreditat direct, ați reprezentat titularii de mărci în peste 500 de cazuri (procedurii de înregistrare sau litigii) în fața Oficiului European EUIPO (omologul OSIM cu gestionare la nivelul UE). Ce s-a schimbat fundamental pentru Oficiu după aderarea țării la UE?

Litigiile având că obiect mărci ale Uniunii Europene, pentru care Regulamentul privind marca Uniunii Europene atribuie competențe tribunalelor de mărci ale UE, sunt de competența Tribunalului București, care judecă în prima instanța. În vederea executării în România a hotărârilor emise de Oficiul UE  pentru PI, executorii conf art 110 alin. (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene , verificarea autenticității este de competență Tribunalului București.

Odată cu aderarea României la UE, OSIM a implementat modificările legislative, în sensul armonizării legislației naționale cu cea europeană, având la baza Directivele și Regulamentele de PI. Schimbările intervenite prin aderarea României la UE, au fost benefice în prezent există o practică unională comună din punct de vedere al examinării cererilor de marca, suntem implicați în toate proiectele de convergență, care ne ajută în procedurile legate de domeniul mărcilor. Există o bază de date comună OSIM – EUIPO (TM VIEW),  unde sunt transferate zilnic de către OSIM toate datele legate de stadiul mărcilor naționale depuse la înregistrare.

OSIM este abilitat să verifice existența unei mărci, al unui titular sau portofoliul de drepturi în România sau în orice altă țară că parte esențială a diligențelor de apărare a drepturilor. Rezultatul diligențelor reprezintă un raport de cercetare ale cărui aspecte esențiale se discută înainte de începerea efectivă a demersurilor pentru a nu lungi procedura sau a genera costuri inutile. Apelează regulat firmele din România la astfel de servicii?

OSIM efectuează la cerere, printr-o solicitare transmisă de orice persoană interesată, cercetări documentare care reflectă existența unei mărci anterioare sau un portofoliu de mărci. Ca urmare a schimbărilor legislative conform noilor reglementări europene, baza de date legată de domeniul mărcilor este online, se poate accesa de către orice persoană interesată și se pot face anumite căutări privind existența unor denumiri de mărci, titulari etc.

Cabinetele de proprietate industrială, avocați etc,  prestează servicii la cererea titularilor de drepturi de proprietate industrială privind monitorizarea mărcilor.

În ceea ce privește numărul acestor solicitări de cercetări documentare, acesta a scăzut, ponderea cea mai mare a solicitărilor fiind reprezentată de cererile care provin din partea organelor de poliție, vamă etc, pentru confirmarea sau infirmarea presupunerilor că anumite denumiri de marca aparțin sau nu anumitor titulari.

Cum colaborați cu Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCIPR), cu Oficiul pentru Drepturi de Autor (ORDA), dar și cu agențiile de proprietate industrială și cabinetele de avocatură de profil? Care sunt problemele cele mai dificile în aceste relații?

Colaborarea OSIM-CNCPIR este și va rămâne una constructivă și eficientă. Prin dialog și comunicare cu reprezentanți ai Camerei au fost aduse îmbunătățiri în tot ceea ce înseamnă bunul mers al cererilor din piață.

Propunerile venite din partea reprezentanților CNCPIR au fost întotdeauna pertinente și obiective și au venit în sprijinul titularilor/solicitanților de drepturi PI. Aș putea să-l numesc a fi un câștig de ambele părți, prin schimbul de experiență prin contribuția adusă, de grupurile de lucru, din partea CNCPIR , care au participat activ la implementarea modificărilor legislative în vederea armonizării cu legislația europeană. Cele două instituții de profil, OSIM și ORDA, desfășoară acțiuni comune  de promovare a drepturilor PI, existând în acest sens și un protocol de colaborare asumat de cele două instituții.

Agențiile de Pi, cabinetele de avocatură, au contribuit  în ani la o mai bună colaborare cu OSIM; această s a văzut în decursul anilor, aceștia  fiind  prezenți în număr foarte mare la seminariile organizate de OSIM, unde există posibilitatea schimburilor de idei, dar și prezentarea de lucrări de mare însemnătate și interes pentru domeniul PI.

Legătura este una fructuoasă și deschisă, care s-a consolidat de la an la an. Nu aș putea să-mi asum existența unor probleme dificile care ar exista între toți actorii participanți la dezvoltarea domeniului PI, deoarece lucrurile mici s-au rezolvat de fiecare dată printr-o comunicare și înțelegere din partea  ambelor părți.

Experiența de peste 15 ani a unei echipe dedicate de consilieri în proprietate intelectuală membrii ai camerelor din România și Uniunea Europeană, împreună cu avocați din barourile din România, Olanda și SUA, oferă soluții juridice la obiecțiunile sau avizele emise de oficiile de proprietate intelectuală sau la situațiile potențial litigioase. Reușiți să fiți de real ajutor titularilor de mărci, brevete sau drepturi de autor, așa încât soluțiile pe care le propuneți să evite instanțele sau curțile de arbitraj?

Legat de experiența echipei care activează în domeniul PI (consilieri PI și avocați etc), membrii Camerei din România și UE – toți sunt valoroși prin soluțiile juridice emise; valoarea s-a câștigat în timp și DA, specialiștii dedicați acestui domeniu, aplică  de fiecare dată cadrul legal privind protecția dreptului de proprietate industrială, prin luarea celor mai bune decizii pentru titularii de drepturi PI și vin în ajutorul acestora cu cele mai bune variante.

Cât despre evitarea în totalitate a instanțelor de judecată, acest fapt este imposibil. Consider că trebuie respectate toate opiniile factorilor implicați în acordarea și protecția  drepturilor de PI.

Care sunt prioritățile OSIM pe termen mediu?

în desfășurarea activităților care îi sunt trasate, OSIM are un plan de acțiuni pentru atingerea obiectivelor generale. Digitalizarea este un pas firesc pentru nivelul tehnologic dobândit de fiecare dintre noi. Și OSIM a făcut, în acest sens, pași uriași și continuă acest demers al digitalizarii.

Suntem o instituție de stat care oferă posibilitatea accesării unor informații legate de domeniul proprietății industriale (brevete, mărci și desene industriale,topografii) în format online. Enumerăm aici posibilitatea de a depune online cereri de înregistrare  brevete, mărci,desene și modele industriale, plățil online, etc. Asigurăm și garanția confidențialității și a realizării lucrurilor într-o manieră standardizată și automată, nu manuală.

Continuarea modernizării bazelor de date privind întreg domeniul de PI, participarea activă în proiectele de convergență cu EUIPO, finalizarea, în premieră, a bazei de date pentru mărcile internaționale, sunt alte obiective clare pentru noi.

Avem în derulare anumite proiecte care ne permit și ne vor permite o uniformizare a cadrului național cu cel european privind procedurile de examinare, posibilitatea accesării automate a tuturor documentelor care trebuiesc emise către titulari/solicitanți de drepturi PI.

Creșterea calității activităților desfășurate de OSIM reprezintă unul dintre obiectivele generale și urmărim acest lucru cu maximă responsabilitate. Țintim cu atenție îndeplinirea tuturor obiectivelor generale, pentru ca instituția să prospere și să satisfacă cele mai sensibile cerințe ale societății.